Magnolia Tower v Dubaji od Sadar Vuga Arhitekti

Zdroj
SVA, 22.02.2010
Vložil
Petr Šmídek
16.03.2010 16:40
Jurij Sadar
Boštjan Vuga
Sadar Vuga Arhitekti

Projekt luxusního bytového domu u paty Burj Dubai od slovinského ateliéru Sadar Vuga Arhitekti je koncipován na základě hlavního požadavku developera Damac Properties, aby v rychle se rozrůstajícím okolí nejvyšší stavby Burj Dubai vznikla další jedinečná budova, která bude svým architektonickým řešením okamžitě rozpoznatelná. Zároveň však by měla být energeticky úspornou bytovou stavbou odpovídající komfortům na počátku 21. století.
Orientace pozemku na daném území umožňuje bytům výhled na věž Burj Dubai z venkovních balkonů a teras. Tato orientace výhodná také proto, že umožňuje rozšířit obvod věže směrem na sever a severozápad - směrem k věži Burj Dubai.
Tvar typického podlaží obytné věže vznikl na základě předešlých pozorování a na stavebnicovém systému lichoběžníkových obytných jednotek. Výsledný organický tvar jednotlivých podlaží vyvolává představu květu. Menší byty a ty, které lze mezi sebou spojit, jsou umístěny na severní a severozápadní straně a na východní a západní straně leží větší byty.
- výslednou siluetu věže předurčují orientaci bytů směrem k Burj Dubai a řešení povětrnostních podmínek.
- celá věž je obalena membránou, která se směrem na sever, kde jsou balkony s výhledem na Burj Dubai, postupně rozevírá. Směrem na jih, kde hrozí největší riziko možného přehřívání, se věž naopak uzavírá.
- jemná membrána z prefabrikovaných panelů obaluje celou věž i přízemní sokl.
- tvar věže i její plášť propůjčují věži z dálky i zblízka ikonický výraz.
- jednotlivé byty ve věži jsou komponovány na šestiúhelníkovém půdorysu tak, aby poskytovaly co největší komfort, stejně jako zajistily maximální flexibilitu a možnost slučování jednotek mezi sebou.
0 komentářů
přidat komentář

Související články