Lumen

Theis and Khan architects

Vložil
Jiří Vojtěšek
22.03.2009 00:30
Londýnská kancelář Theis and Khan architects dokončila další ze svých londýnských realizací: rekonstrukci reformního kostela Lumen na Tavistock Place v Bloombsbury. Rekonstrukce původního objektu ze 60. let, postaveného na troskách kostela zničeného bombardováním za druhé světové války, zahrnovala mimo celkové obnovy budovy i vybudování nového vchodu, kanceláří, toalet a zahrady ve dvoře původního objektu.
      Zadáním bylo přenést kostel do 21. století a otevřít jej místní komunitě. Výsledkem je jednoduchý a vznešený prostor pro bohoslužby vložený mezi několik neutrálních prostor určených věřícím i veřejnosti bez rozdílu vyznání.
      Klíčovou roli nejen po stránce stavební, ale i duchovní a funkční hrály v rámci rekonstrukce tři prvky. Včlenění provozu kavárny otevřené do ulice osm metrů vysokým oknem. Nový sakrální prostor vložený do hlavní lodi kostela a vybudování tří nových komunitních bytů.
      Středobodem celého návrhu a jakýmsi "lightmotivem" celého projektu se stal nový sakrální prostor. Intervence velkého měřítka provedená v bílé omítce vytváří okázalý kónický prostor. Zhmotnělý paprsek světla proniká kruhovým střešním světlíkem po celé výšce 11 metrů hlavní lodi a tiše dopadá na kamennou podlahu.
      Nově vzniklý prostor nabízí všem lidem bez rozdílu víry či vyznání klidné místo odloučené od ruchu okolního světa, místo bohoslužeb, obřadů, či jen poklidného rozjímání. Návštěvníci mohou tichu strohého interiéru hlavní lodi sledovat pozvolnou proměnu světla i celkové atmosféry v objektu měnící se s plynutím času, denní doby, ročního období. I toto napomáhá pocitu odloučení od neustálého shonu okolního světa.
      V přilehlé zahradě v zadní části pozemku (původní parkoviště) autoři prezentují svůj názor na soudobou interpretaci stavební formy kláštera. Arkádou nesenou útlými ocelovými sloupy uzavírají centrální dvůr, na nějž jsou napojeny i nově postavené komunitní byty. Dvůr je osázen zelení a vzrostlými břízami, není určený pouze věřícím, či uživatelům bytů, je určen všem, kteří si chtějí odpočinout, zažít klidný moment v každodenním shonu, či jen sníst svůj polední sandwich.
      V tradici reformní církve byli jménem komunity, za pomoci uměleckého sdružení Modus Operandi, osloveni dva mladí umělci k vytvoření tří uměleckých děl speciálně pro tento prostor. Mezinárodně uznávaný umělec Alison Wilding vytvořil kromě nových křtitelnic i zahradní pítko a fontánu. Ve svých užitných skulpturách zkoumá smysl a chování živého elementu – vody, a jejich umístěním v areálu kostela definuje nové výrazné body v rámci vnitřního i vnějšího prostoru. Ron Shiths nazval svou instalaci umístěnou v okně uliční fasády North Elevation. Ve výklenku na sever orientovaného okna kavárny je zavěšen bronzový, geometricko-skulpturální obraz. Skulptura nenápadně proniká z interiéru ke kolemjdoucím stejně jako do hlavního prostoru kostela. Návrh evokuje tradiční obrazy mnoha náboženství nejen křesťanů, ale i muslimů, hinduistů či buddhistů.
0 komentářů
přidat komentář