Experimentální dům na vinici od studentů TU Kaiserslautern

Vložil
Petr Šmídek
15.10.2011 22:00
V pátek 23. září 2011 byl v dopoledních hodinách slavnostně otevřen experimentální objekt na vinici ve městě Wörrstadt v pahorkovité krajině na jihozápad od Mohuče. Autorem návrhu je student Christopher Perk a za realizací stojí rovněž studenti Technické univerzity v Kaiserslautern, které vedli Bernd Meyerspeer a Dirk Bayer z Ústavu architektury a Jürgen Schnell a Christian Kohlmeyer z Ústavu stavebního inženýrství.
Úkolem bylo vyzkoušet si konstrukční postupy vysokopevnostního betonu. Po typologické i formální stránce objekt vychází z obdobných domů v okolních vinicích na jihozápadě Německa. Přestože se jedná o ojedinělou konstrukci, tak po formální stránce se objekt ve vinici odvolává na svůj původ. Z dějin architektury je známo, že původní tvar je odvozen ze zaklenutého oválného domu, který původně tvořila opláštěná kostra a později kamenná klenba nad pravoúhlým půdorysem. Po topografické stránce se tyto objekty zpravidla nacházely mimo uzavřenou vesnickou zástavbu, přesto se však v mnoha ohledech odkazovaly na předobrazy archaických budov.
V průběhu semináře na Technické univerzitě v Kaiserslautern byla vznesena otázka, jak se tato typologie může promítnout do současných konstrukcí a tvarů, aniž se musel uchylovat ke klišé. Hlavním cílem bylo vytvořit z prefabrikovaných betonových dílců přesvědčivý výsledek. Studentská práce tak neskončila u výkresů nebo papírových modelů, ale autoři museli mít na paměti spojení jednotlivých dílů stavby z vysokopevnostního betonu, jehož tloušťka nepřesahuje 3 centimetry.

> více informací
0 komentářů
přidat komentář

Související články