Evropské experimentální divadlo zhodnotí sympozium v Lublani

Vložil
ČTK
03.11.2009 15:45
Praha

Praha - Experimentální divadlo a divadlo v netradičním prostoru ve druhé polovině 20. století bude tématem mezinárodního sym- pozia, které se uskuteční 26. a 27. listopadu v Lublani. Odborníci z Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a České republiky se budou ve svých příspěvcích věnovat experi- mentálnímu divadlu jako umělecké disciplíně i společenskému fenoménu v kontextu středoevropského poválečného vývoje.

    "Konference se koná v rámci několikaletého mezinárodního projektu TACE (Theatre Archi- tecture in Central Europe) - Divadelní architektura ve střední Evropě," oznámila ČTK Silvie Marková ze společnosti Smart Communication.
    Experimentální divadlo vznikalo ve střední Evropě druhé poloviny 20. století oddělené železnou oponou, tedy za specifických společenských i historických podmínek. Bylo reakcí na často ideologicky podbarvené divadelní dění, které se odehrávalo v oficiálních institucích. Tím se stávalo nástrojem modernizace a především demokratizace společnosti.
    "Také po pádu železné opony divadelníci hledají nové formy představení a nová místa vhodná pro jejich realizaci. Netradiční divadlo se opět stává způsobem, jak reagovat na společenskou situaci. Jedním z příkladů je alternativní využití historických a průmyslových budov, které často chátrají bez zájmu veřejnosti," dodala Marková.
    Výsledkem bude publikace, která v roce 2010 zahrne jak příspěvky ze sympozia, tak soubor obecnějších úvah k danému tématu. Uskuteční se i vernisáž výstavy studentských návrhů nového divadla pro Lublaň, které vznikly v rámci mezinárodního workshopu Divadelní architektura - vize a možnosti, rovněž součásti projektu TACE.
    Víceletý mezinárodní projekt TACE je organizován Národním divadlem v Praze za spolupráce významných divadelních institucí ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska. Projekt, který je podpořen grantem z programu Evropské unie Culture 2000, inicioval Institut umění - Divadelní ústav. Jeho cílem je detailní zmapování středoevropské divadelní architektury. Jeho součástí bude velká putovní výstava s názvem Středoevropská divadelní architektura - historie a současnost, jež bude poprvé představena na začátku roku 2010 v Národní technické knihovně v Praze.
    O aktualitách týkajících se projektu TACE a dění na poli divadelní architektury ve střední Evropě i ve světě informuje webová stránka www.theatre-architecture.eu.
0 komentářů
přidat komentář