Za týden se v Benátkách otevře slovenská a česká instalace

Zdroj
Asking Architecture
Vložil
Tisková zpráva
22.08.2012 19:45
Bratislava Tohtoročná expozícia v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky na 13. Bienále architektúry v Benátkach bude patriť projektu Asking Architecture, ktorý predstaví viac než 19 autorov a tvorivých skupín zo Slovenska a Českej republiky. Výstavný projekt platformy rese arch bude slávnostne otvorený 27. augusta 2012. Netradičná inštalácia využíva výhradne virtuálnu a augmentovanú realitu a návštevníkovi sa odhalí až po jeho kroku v ústrety komunikácii s vystavenými projektmi a ich autormi.


Čoraz viac autorov a nezávislých skupín pracuje s architektúrou ako s médiom umenia, kultúry, vedy alebo spoločnosti: bez ambície ponúkať odpovede a riešenia, nahrádzať nevyhovujúce vyhovujúcim alebo optimalizovať. Hľadajú, pýtajú sa, problematizujú, tematizujú, rozkladajú a zažívajú. Ich aktivity majú bližšie k umeniu ako k súčasnej konvenčnej architektúre. Projekt Asking Architecture si kladie otázku, či v našich krajinách naozaj nastupuje takýto posun roly architekta, aké sú jeho kultúrne, medzi-národné, historické súvislosti a či ide o nový koncept alebo o návrat k východiskám architektúry, pri-chádzajúci z jej okraja.

Expozícia Asking Architecture ponecháva pavilón bez konvenčných exponátov, no vo virtuálnom prie-store, sprostredkovanom technológiou augmentovanej reality v tabletoch s vlastným softvérom, je prí-stupných 26 paralelných inštalácií od 19 autorov a tvorivých skupín zo Slovenska a Čiech. Tablety vy-zývajú návštevníkov, aby zanechávali obsahovo bohaté videokomentáre, ktoré budú neskôr použité pri ďalšom rozvoji vystavených projektov a aktivít.

Pod spoločným názvom La Biennale di Venezia (Bienále Benátky) sa konajú prestížne prehliadky sú-časnej architektúry, umenia, filmu, tanca, hudby a divadla. V areáli Giardini della Biennale sa nachádza 29 národných pavilónov, ktoré postavili samotné účastnícke krajiny. Téma tohtoročného bienále je Common Ground (voľne preložiteľné ako „spoločný základ“), hlavným organizátorom výstavy v býva-lom Československom národnom pavilóne je občianske združenie rese arch Jána Perneckého spolu so Slovenskou národnou galériou, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom kultúry ČR, neziskovými or-ganizáciami Mladý pes a Čerstvé ovocie. Predstavení sú autori z oboch krajín, pričom ďalšia príležitosť zorganizovať expozíciu pod záštitou SNG sa zopakuje až o štyri roky.

Expozícia v pavilóne Slovenskej a Českej republiky bude otvorená vernisážou v pondelok 27. augusta 2012 počas tzv. preview, kedy bienále navštevuje pozvaná odborná verejnosť z celého sveta. Expozícia bude v tomto čase podporená sériou diskusií so zahraničnými architektmi a teoretikmi Reinerom Zet-tlom a Petrom Trummerom z Rakúska, a tiež prednáškou Hernana Diaza Alonsa zo Spojených štátov amerických.

Pre verejnosť bude bienále otvorené od 29. augusta do 25. novembra 2012 v historických areáloch Giar-dini della Biennale a Arsenale, i na ďalších miestach Benátok.Expozíciu v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky
na 13. Bienále architektúry tvoria diela:


Asking Architecture
(rese arch, SK);
Zabij svého Fuchse / psychoanalýza současné brněnské architektury,
Kompaktní město (4AM Fórum pro architekturu a média a Szymon Rozwałka, CZ);
Priestor – expanzia / atrofia, New Giardini (13m3 a Milan Mikula, Ján Triaška, SK);
Subjektívne variácie (Anna Cséfalvay, SK);
Fasa miesto, BA! Od UFA k UFU, Audioturizmus: Bratislava (Atrakt Art, SK);
Double Impact (Štokovec / BANSKÁ STANICA Contemporary, SK);
BUNKA pre súčasnú kultúru (tab_lab / BUNKA pre súčasnú kultúru a Lucia Mičíková, SK)
Územie nikoho, Portál (Tomáš Džadoň, SK/CZ);
Vyhlídkové latriny pro každého (H3T architekti, CZ);
Home (Marek Kvetán, SK);
M_P_BA (Pavlína Morháčová, SK);
Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, 324 (Nástupište 1-12 a Daniela Krajčová, SK);
archicustica (OFFCITY, CZ);
Domografia, Považské STROJartNE (Pblog, SK);
Stadlnova (Stadlnova, SK/AT);
S2 (Truc sphérique / Stanica Žilina-Záriečie);
Zrcadlový vrch (Kateřina Šedá, CZ);
Víťazný oblúk, Tu sa nenachádzate (Východné pobrežie a Jozef Tušan, SK);
Záhrada: hovory o kultúre a kriku doby (Záhrada, SK)
0 komentářů
přidat komentář