Výstava v paláci YMCA připomíná architekta Hniličku, jeho autora

Vložil
ČTK
15.11.2012 19:15
Praha

Praha - Architekta Eduarda Hniličku (1887 až 1967), který byl mimo jiné autorem pražského paláce YMCA, představuje výstava právě v tomto domě. Zahajuje jí činnost nová galerie v pasáži paláce. Hnilička se kromě prací v architektuře věnoval i malování, fotografii a typografii a byl také významným členem Klubu za starou Prahu.

    Eduard Hnilička patří k pozapomenutým tvůrcům prvorepublikové Prahy a dalších lokalit. Řadí se ke generaci architektů moderního klasicismu, kteří svou tvorbou nijak závratně neměnili tvář měst a venkova, ale jejichž práce pomohla kvalitnímu urbanismu, říkají pořadatelé výstavy.
    Náleží k těm, kteří se ve svém raném díle letmo dotkli rondokubismu, ale nehledali východisko ve funkcionalismu a dali se cestou moderního klasicismu. U obytných domů a ve vilách obohatil Hnilička tento směr horizontálními články, výrazně barevně odlišenými. Nikdy však neupustil od klasického horizontálního článku římsy. V době rozmachu stavebnictví a podpory soukromého bydlení se uplatnil s dalšími předními architekty při tvorbě obytných kolonií, technických staveb, činžovních domů a především škol.
     Byl také malířem a tvořil drobnou užitou grafiku, jako ex libris nebo novoročenky pro řadu osobností tehdejší doby. Byl velmi aktivním členem domácí rady Klubu Za starou Prahu, psal články a fotografoval, věnoval se dokumentaci mizející Prahy. Jako grafik, ilustrátor a fotograf se podílel na knihách o Praze.
0 komentářů
přidat komentář