Výstava HORROR VACUI

Děs prázdnoty/Urbanistické imploze v Nizozemsku

Zdroj
Galerie Jaorslava Fragnera
Vložil
Tisková zpráva
19.05.2009 00:20
Výstavy

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské nám. 5a, Praha 1

Trvání výstavy: 28. 5.–20. 6. 2009
Vernisáž: ve středu 27. května 2009 v 19:30 hodin
úvodní slovo: kulturní atašé Velvyslanectví Nizozemského království Heleen Saaf van der Beek a kurátor výstavy Hans Ibelings

Přednáška
ve středu 27. května 2009  v 18:00 hodin
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1
Hans Ibelings, kurátor výstavy a šéfredaktor časopisu A10

Pořadatelé
Galerie Jaroslava Fragnera
Velvyslanectví Nizozemského království
Netherlands Architecture Institute
A10 New European Architecture

Výstava je součástí festivalu současné nizozemské kultury NethWorks.cz, spolupořádána s Centrem architektury v Brně (21. 4.–21.5.2009).

Za podpory
Stimuleringsfonds voor Architectuur
CTP Invest spol. s r.o.
ING Real Estate
NethWorks.cz

Partneři GJF
Ministerstvo kultury ČR
Nadace české architektury
Hlavní město Praha
Real Estate Karlín Group
CEGRA
Canon

Mediální partneři
Earchitekt
Archiweb
Architekt
Projekt
ASB
Stavební fórum
Design Magazin
Estate
Respekt
Radio 1

Putovní výstava NAi (Nizozemský institut architektury) představuje ve svém projektu pohled osmnácti současných předních holandských architektonických kanceláří na problematiku zahušťování měst a zástavby starších urbánních celků. Mezi  prezentovanými ukázkami jsou řešení z měst Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Eschede, Groningen, Lelystad, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht a Zaanstad, v nichž budou představeny projekty od obytných, společenských a kancelářských objektů až po universitní kampusy – a to jak na periferiích, tak i v původních centrech městských aglomerací. Příklady ukazují možnosti, jak při nedostatku stavebního místa opětovně využívat a nově organizovat starší urbánní celky. 

Zastoupené architektonické kanceláře
S333 architects
KCAP
OD 205 architectuur bv
De Architecten Cie
Wiel Arets Architects
Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt
JHK
Claus en Kaan Architecten
Benthem Crouwel                                     
Jeroen van Schooten of Meyer & van Schooten
UN Studio
Herman Hertzberger Architects
Jo Coenen
Vera Yanovchinsky
NL Architects
MVRDV
Soeters van Eldonk
OMA
West 8

Koncept výstavy
Narůstající rozsah zaplněnosti holandské krajny, jako výsledek neodpustitelného rozšiřování měst (na což se vláda a architekti regulérně zaměřují), je hnutím směřujícím proti snaze o zahušťování existujících měst. Prestože demografické ukazatele předpovídají, že Nizozemsko by brzy mohlo být na pokraji populačního propadu, nic takového se neprojevuje, alespoň ne ve stavebním průmyslu, kde počet čtverečních metrů na osobu, jako developerský ukazatel rozvoje, který společnost dokáže unést, stále roste.
Zatímco v jiných částech světa města stále rostou explozivně, je holandská situace nejlépe popsatelná jako imploze, dovnitř směřující růst, s jehož pomocí jsou trhliny v městském tkanivu vyplňovány – a to dokonce i v Rotterdamu, kde prázdnota byla základní kvalitou zdejšího „genia loci“ po celou dobu, od zničení městského centra v roce 1940.
Až donedávna se téměř každé holandské město vyznačovalo značným počtem nevyužitých prostor, přebujelých území, přebytečných pozemků a jiných bílých míst. Kromě toho modernistické ideály otevřenosti měly dalekosáhlé souvislosti v mnoha oblastech. Nicméně během posledních dvou dekád dosud nezaplněná místa ve struktuře měst, ať už vznikla přirozeně nebo záměrně, rychle mizela, zaplněna budovami nebo veřejnými prostory, které pohltily všechnu „otevřenost“ jako černá díra. A zůstalo-li něco dosud lidskou rukou nepoznamenaného, pravděpodobně to přijde na řadu v následujících letech. Nejdůležitější zásahy posledních patnácti let a některé slibné projekty, v současnosti se rozbíhající, se převážně týkají transformace bývalých průmyslových a přístavních areálů, zahušťování městských center, regenerace poválečné obytné zástavby a intenzifikace dopravních tras a uzlů. V těchto projektech je představena široká různorodá škála strategií, od pečlivé obnovy starých staveb ve vnitřních městech, přetvořených modernistickým urbanistickým plánováním, až po radikální nová řešení, jako je stavění nad existujícími domy a také dvojí využití pozemků.

Součástí výstavy bude také projekce studia MVRDV – Metacity/ DataTown.

Kurátorem výstavy je přední nizozemský teoretik architektury Hans Ibelings (1963), šéfredaktor časopisu A10, který šestkrát za rok přináší novinky z mladé evropské architektonické scény. Kvalita šíře rozhledu je zajištěna velkým množstvím dopisovatelů z celé Evropy, obsahem, grafikou a rozsahem informací patří k nejkvalitnějším a nejzajímavějším časopisům o současné architektuře.

www.gjf.cz
www.nethworks.cz
www.a10.eu
0 komentářů
přidat komentář