Výstava Clam-Gallasův palác

Johann Bernhard Fischer von Erlach

Zdroj
Hlavní město Praha a Archiv hlavního města Prahy
Vložil
Tisková zpráva
16.12.2007 14:00
Výstavy

Johann Bernhard Fischer z Erlachu

30. listopadu 2007 - 27. ledna 2008
výstavních sálech prvního patra Clam-Gallasova paláce, Praha 1, Husova 20

Cílem výstavy je seznámit širší i odbornou veřejnost s prvořadou památkou evropského baroka, Clam-Gallasovským palácem. Ten si nechal vystavět v první čtvrtině 18. století hrabě Jan Václav Gallas vídeňským dvorním architektem Johannem Berhhardem Fischerem z Erlachu. Na jeho výzdobě se podíleli i další prvořadí umělci: sochař Matyáš Bernard Braun, štukatér Santino Bussi, malíř Carlo Innocenzo Carlone. Nádherymilovný hrabě Gallas byl významným císařským diplomatem působícím v době výstavby pražského paláce v Římě. Johann Bernhard Fischer z Erlachu patří mezi nejpřednější umělecké osobnosti barokní éry. Vystaveny zde budou jeho dosud neznámé plány a návrhy výzdoby Gallasova paláce, doplněné dalšími kresbami tohoto slavného architekta. Celkem mohou návštěvníci shlédnout 30 Fischerových autografů. Nedávno nalezený fragment původní plánové dokumentace Gallasova paláce, sestávající mj. ze čtyř nádherných a velkolepých návrhů interiérové výzdoby, je objevem světového významu. V českém prostředí bude dílo J. B. Fischera z Erlachu - jednoho z nejslavnějších umělců evropského baroka - představeno vůbec poprvé v historii. Bylo snahou autentické interiéry spíše doplnit a "oživit" než jen "pouze" naplnit exponáty. Kromě stavební historie paláce se návštěvník seznámí s oběma rody jeho majitelů - čtyřmi generacemi Gallasů a čtyřmi generacemi Clam-Gallasů, a to včetně jejich mimopražských sídel. Pozornost bude též věnována čilému kulturnímu (hudba, palácové divadlo) životu v paláci na přelomu 18. a 19. století.

0 komentářů
přidat komentář