Výstava „Budoucnost a přítomnost prahy 1“ již potřinácté

Letos s mottem „Program regenerace – projekt pro budoucnost“

Vložil
Tisková zpráva
11.11.2009 20:30
Výstava „Budoucnost a přítomnost Prahy 1“, kterou pro Pražany i návštěvníky hlavního města pořádá Městská část Praha 1, se již stala tradicí v podzimním výstavním kalendáři. Loni se expozice poprvé přestěhovala z výstavního stanu na Můstku do komfortnějších kamenných prostor Akademie věd ČR, a také letošní - v pořadí již 13. ročník výstavy – proběhne právě zde. Výstava, na níž je vstup zdarma, bude otevřena od pondělí 23. do pátku 27. listopadu, denně od 9 do 18 hodin.


Každoročním cílem výstavy je bilancovat, co se za uplynulý rok stalo v Praze 1 nového, a představit veřejnosti plánované projekty i vize související s rozvojem centra města. Nejinak tomu bude i letos. Pod mottem „Program regenerace – projekt pro budoucnost“ se Městská část Praha 1 chystá představit studie, průzkumy a výhledy do budoucnosti týkající se regenerace stěžejních městských prostor: k nejzajímavějším budou patřit studie ulic Na Poříčí, Dlouhá, Hybernská, Štěpánská, Jindřišská, Opletalova nebo studie „Zlatý kříž a ulice 28. října“. Expozice také připomene projekt revitalizace parku Kampa. K podnětným vizím pro budoucnost patří ideový návrh umístění objektů pro bydlení seniorů na tzv. Šancích – Strahovských hradbách. Pro budoucí možnosti optimalizace veřejných volno-časových zařízení byl zpracován Generel sportovní vybavenosti MČ Praha 1. Zajímavým sportovním počinem je studie umístění plovoucích ledových ploch pro MČ Prahu 1. Za pozornost stojí i výsledky průzkumu podzemí Strahovských hradeb.

Součástí letošní výstavy je veřejné promítání snímku „Šancovní štola – průzkum“, který diváka zavede na virtuální prohlídku tajemnou štolou pod Strahovskými hradbami. Návštěvníci výstavy mají možnost hlasovat pro nejzajímavější studii Programu regenerace. V anketě se také mohou vyjádřit k názoru hodnotící komise, která vybrala návrh nejlepšího venkovního otevřeného pánského pisoáru. Do soutěže o tento městský mobiliář se přihlásilo celkem 17 návrhů a Městská část Praha 1 jich ve druhém kole hodnotila celkem deset.

Starosta Petr Hejma ke 13. ročníku výstavy uvedl: „V uplynulých letech Městská část Praha 1 financovala 27 úprav veřejných prostranství od drobných uliček po parky a celá náměstí. Na území hlavního města Prahy jsme byli první, kdo v roce 1997 se systematickou regenerací městského prostředí začal. Od té doby se Městská část Praha 1 drží v popředí v množství upravených veřejných prostor co do počtu i celkové rozlohy. Za léta realizací Programu regenerace byla na území první městské části podstatným způsobem změněna celá řada veřejných prostor, především v jádrech obytných oblastí. A tak, přestože po hlavních komunikacích na obvodu Pražské památkové rezervace proudí tisíce aut, na Havelském, Kozím, nebo Petrském náměstí je téměř idylické prostředí. Naším cílem nadále zůstává vytvářet klidný a esteticky vyvážený uliční interiér, pokud možno bez parkujících aut, s doplněním zeleně a městského mobiliáře. Kvalitnější prostředí působí zpětně na charakter objektů a služby v nich provozované i na chování lidí, kteří veřejné prostory užívají. Za provedené úpravy již byla Městská část Praha 1 také několikrát oceněna. Za zmínku stojí mimo jiné první místo v krajském kole soutěže „O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace“, které jsme získali za rekonstrukci parku Novomlýnská na nábřeží L. Svobody. Těší mě, že koncepce úprav veřejných prostranství je pozitivně přijímána jak občany Prahy 1, tak i odbornou veřejností. V tomto směru se správa MČ P1 nejvíce přibližuje svému krédu: Program regenerace – projekt pro budoucnost,“ dodává Petr Hejma, starosta Městské části Praha 1.
0 komentářů
přidat komentář

Související články