JINDŘICH KUMPOŠT 1891–1968

Monografie a výstava

Zdroj
Petr Pelčák
Vložil
Tisková zpráva
13.12.2006 01:25
Výstavy

GALERIE ARCHITEKTURY, Starobrněnská 16 / 18, Brno
20.12.2006 - 30.1.2007; 19.12.  v 18 hod. vernisáž výstavy
Spolek Obecní dům Brno od r. 1998, tedy posledních 9 let, pracuje na vlastním vzdělávacím a publikačním projektu, jehož cílem je  zdokumentovat a odborné i laické veřejnosti zpřístupnit meziválečnou moderní architekturu v Brně a na Moravě. Třebaže Brno je jako evropsky významné centrum avantgardní architektury v zahraničí známé, v samotné České republice prakticky neexistuje literatura, která by se fenoménem brněnské avantgardy zabývala. Cílem projektu spolku Obecní dům Brno je  změnit tento stav a každý rok  připravit jednu výstavu a vydat k ní vázanou publikaci, zprostředkující vždy dílo jednoho významného architekta či tvůrčí skupiny meziválečného Brna a Moravy. Od roku 1998 tak byly realizovány výstavy a vydány publikace:
Otto Eisler (1998)
Jan Víšek (1999)
Brněnští židovští architekti ( 2000)
První absolventi české školy architektury v Brně (2001)
Václav Dvořák, Vilém a Alois Kuba, Brněnští stavitelé 30. let (2002)
Lubomír a Čestmír Šlapetové (2003)
Josef Polášek (2004)
Ernst Wiesner (2005)
Tyto publikace jsou velmi dobře hodnoceny recenzemi v řadě českých novin a časopisů, některé i recenzemi zahraničními (Otto Eisler, Brněnští židovští architekti - Švýcarsko, Slovinsko, Josef Polášek - Německo). Dosavadní průběh publikačního a výstavního projektu odpovídá záměru jeho organizátora, spolku Obecní dům Brno, neboť výstavy v brněnské Galerii architektury jsou hojně navštěvovány a probouzejí a zvyšují zájem veřejnosti o architekturu, publikace jsou potom příznivě hodnoceny  odborníky a dokumentují a zpřístupňují dosud nepoznané a nepopsané oblasti naší kultury 20. století.

V roce 2006 bude realizována výstava a k ní doprovodná publikace Jindřich Kumpošt 1891 - 1968.  Jindřich Kumpošt je klíčovou osobností pro brněnskou moderní architekturu meziválečného období. Po návratu ze  studia  na vídeňské Akademii výtvarných umění se r. 1920 stává hlavním architektem města a z této funkce iniciuje moderní a  progresivní orientaci brněnské stavební kultury a urbanismu. Pod jeho záštitou a na jeho pozvání přicházejí na brněnské úřady další mladí moderní architekti (J. Grunt, J. Víšek, J. Polášek atd.) , r. 1923 přichází na brněnský magistrát na jeho pozvání i Bohuslav Fuchs. Ve 20. a 30. letech realizuje Kumpošt v Brně řadu moderních staveb, které vytvořily jeho dnešní obraz , např. obě budovy polikliniky na Nerudově ulici, půlkruhový soubor nájemních domů na  Vaňkově náměstí, kavárnu Savoy a Opera, řádkové obytné domy v Táboře, vojenská letecká kasárna ve Slatině a velkou  řadu rodinných a nájemních domů. Od 30. let sílí jako zájem o územní plánování, kterému se od r. 1945 cele věnuje ve vedoucích funkcích plánovacích oddělení KNV. V letech 1945 - 1949 přednášel regionální plánování na Vysoké škole technické v Brně, od r. 1935 byl členem čs. skupiny CIAM. Jindřich Kumpošt jako jeden z nejvýznamnějších  iniciátorů a representantů brněnské meziválečné moderny jakož i  moderního územního plánování u nás zaujímá i významné místo v historii  československé moderní architektury  20. století. Přesto (či právě proto) jeho dílo dosud nebylo celistvěji  zpracováno a publikováno. Monografie a výstava Jindřicha Kumpošta tedy zaplní další bílé místo v historiografii naší české moderní architektury a urbanismu.
Výstava i výstavní katalog  jsou připravovány ve spolupráci s Muzeem města Brna.
0 komentářů
přidat komentář