Ještěd z klece 2010 – z vernisáže

Zdroj
JZK
Vložil
Tisková zpráva
12.04.2011 14:10
Ve středu 6. 4. 2011 proběhla v OC Plaza v Liberci vernisáž výstavy diplomových a bakalářských projektů absolventů Fakulty umění a architektury TU v Liberci pod názvem Ještěd Z Klece (JZK). Tato výstava navazuje na každoroční soutěžní přehlídku aktuálních studentů FUA TUL - Ješted F Kleci.
Výstava má ukázat práce studentů občanům města a vytvořit diskuzi nad projekty. Je vystaveno celkem 25 projektů a u 14 projektů jsou vystaveny i modely. Tyto závěrečné projekty jsou de fakto nejpropracovanější projekty na škole, které lze ale vidět jen při krátké obhajobě a pak spolu se svými autory mizí pryč ze školy a z města. I proto byly vybrány veřejné prostory obchodního centra, kudy lidé procházejí každý den.
Součástí vernisáže bylo krátké zhodnocení výstavy paní Věrou Vohlídalovou (bývalá ředitelka Krajské vědecké knihovny), prof. Zdenkěm Kovářem (bývalý rektor TU v Liberci) a knězem Michalem Podzimkem, kdy byla mimo jiné zmíněna i výrazná odlišnost mezi standardní závěrečnou prací na jiných školách a na školách architektury. Výstava bude doplněna o veřejné diskusní fórum, které bude probíhat na webu jestedzklece.cz .
Ještěd Z Klece 2010 uspořádali Jiří Žid a Michaela Dlouhá za pomoci o.s. x-fatul s Jakubem Hendrychem, Honzou Kadlasem a Jiřím Janďourkem. Výstava je první akcí pořádanou x-fatul, které je sdružením absolventů a přátel FUA TUL. Jeho cílem je podporovat školu, spravovat aktuální databázi kontaktů na absolventy školy, pořádat různé akce, výstavy, workshopy.

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům - absolventům FUA, resp. jejich ateliérům, kteří podpořili tuto výstavu:
   
BLOK architekti, Jičín
your-space.cz, Praha
mixage, Pardubice
arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích
arch. Jan Kadlas, Liberec
arch. Jiří Janďourek, arch. Jana Medlíková, Liberec
arch. Jakub Hendrych, Praha
tvurcijednotka.cz, Praha
arch. David Jaroš, Praha
mjölk architekti, Liberec
arch. Petr Štefek, Londýn
arch. Jan Šefl, Praha
arch. Adam Gebrian, Praha
arch. Pavlína Harazimová, Ostrava
arch. Veronika Čejka Kousalová, Curych
ateliér Kunc, Praha
arch. Vratislav Ansorge, Praha a Č.Kostelec
Jana Hlavová, Praha
arch. Jiří Žid, Liberec

Poděkování patří i OC Plaza Liberec, které poskytlo prostory pro výstavu a Fakultě umění a architektury TU v Liberci, která přispěla na tisk jednotlivých projektů.

Dále děkujeme všem, kteří s přípravou výstavy pomáhali:
Hance Chytilové, Pepíkovi Žežulkovi, Jitce Pucandlové, Tomu Foltýnovi, Zuzce Procházkové, Ivošovi z Přepeř, Vaškovi Hájkovi, Honzovi Jiráskovi, Janu Hendrychovi, Jiřímu Smetana Pokornému, mnoha dalším a také panu Pokornému a Nepivodovi za palety.
0 komentářů
přidat komentář

Související články