Brněnská architektura 1815–1915

Galerie architektury Brno
Vložil
Tisková zpráva
01. 11. 2006 15:25
Výstava 7.11. - 15.12.2006, GALERIE ARCHITEKTURY, Starobrněnská 16 /18, Brno

Vernisáž výstavy v v úterý 7.11.2006 19:00

Výstava doprovází vydání stejnojmenné publikace spolku Obecní dům Brno, na fotografiích Davida Židlického zachycen výběr brněnských staveb devatenáctého století.

Po řadě úspěšných publikací o brněnské architektuře 20. století se spolek Obecní rozhodl seznámit veřejnost s místní vynikající architekturou a urbanismem století devatenáctého.  Brněnská moderní architektura 1. poloviny 20. století je fenomén mezinárodního významu a známosti, fenomén již zachycený odbornou literaturou, a tak zpřístupněný široké kulturní veřejnosti. Tento fenomén města moderní architektury však mohl vzniknout proto, že již v 19. století byla v Brně realizována architektura a urbanismus nejvyšší evropské úrovně.
Vznik moderní společnosti a přeměna města feudálního v moderní průmyslovou a kulturní metropoli probíhal mimořádně šťastným způsobem, který má jedinečný odraz také v architektuře. V Brně tak vznikl vynikající a v českých zemích jedinečný soubor Okružní třídy a celá řada architektonicky hodnotných čtvrtí a jednotlivých staveb.
Řadu budov zde realizovali nejen přední rakouští architekti, jako např. Ludwig Förster, Theophil Hansen, Heinrich Ferstel, Ferdinand Fellmer, Hermann Helmer, Eduard van der Nüll, August Siccard von Siccardsburg, ale také výborní architekti místní, např. Josef Arnold, Alois Prastorfer, August Prokop, Germano Wanderley a další.
Přesto, že v posledních letech vyšly dvě knihy, které se brněnskou architekturou 19. století zabývají, a to Brněnská okružní třída (Brno, 1997) a Příběhy dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku (Olomouc, 2003), jejichž autorem je Pavel Zatloukal, není dosud nikde přehledným a širším způsobem zachycen výběr architektonické produkce té doby. Brněnská architektura 19. století proto není ani širší odborné veřejnosti (zejm. architektům) známa a netěší se takovému respektu a uznání jako moderna 20.století. Za důsledek tohoto stavu můžeme považovat i neuvědomělý vztah k architektuře a urbanismu 19. století, provázený častým ničením těchto budov a souborů stavebními úpravami.
Spolek Obecní dům Brno vydává přehledného kapesního průvodce po 160 nejhodnotnějších stavbách Brna 19. století. Autorem úvodní stati i hesel je Prof. Pavel Zatloukal, autorem fotografií David Židlický. Průvodce není jen sumářem dosavadního bádání prof. Zatloukala o brněnské architektuře 19. století, ale přinese i řadu zcela nových, dosud nepublikovaných údajů. 

Průvodce vychází v české a anglické verzi.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Autor knihy
M.
13.11.06 08:12
Ano
Jan Kratochvíl
13.11.06 11:43
zobrazit všechny komentáře