Architekt Oelschläger v Galérii SAS - pozvánka na vernisáž

Zdroj
Mgr. Zoja Droppová / Projekt Revue
Vložil
Tisková zpráva
10.05.2013 10:55
Milí kolegovia, pozývame vás na otvorenie výstavy výborného, no verejnosti zatiaľ málo známeho košického či skôr stredoeurópskeho architekta Ľudovíta Oleschlagera-Öryho (1896-1984). Okrem iného je autorom košického letného kúpaliska, ktoré hralo hlavnú úlohu v oceňovanom dokumente Petra Kerekesa „66 sezón“ z roku 2004.
Adriana Priatková a Peter Pásztor, autori výstavy a impozantnej, vyše 300-stranovej trojjazyčnej (slovensko-maďarsko-anglickej) monografie „Architekt Oelschlager(Öry)“, urobili obrovský kus práce pri objavovaní a dokumentovaní Oelschlagerových diel na území Slovenska, Maďarska a bývalej Zakarpatskej Rusi. S výsledkami ich výskumu  budete mať možnosť zoznámiť sa na výstave, ktorá potrvá do 6. júna 2013. Premiéra výstavy sa konala v Košiciach v rámci programu EHMK 2013 a z Bratislavy poputuje  do Maďarska, Poľska a ďalej.
 
Vernisáž sa koná v utorok 14.5. o 17.00 v Galérii Spolku architektov Slovenska na 1. poschodí Balassovho paláca, Panská 15, Bratislava.

Výstavu otvoria prof. Štefan Šlachta, viceprezident SAS, a kurátori výstavy Ing. arch. Adriana Priatková a prof. Peter Pásztor.Košický rodák architekt Ľudovít Oelschläger - Lajos Őry (1896 - 1984) je jednou z najvýraznejších osobností medzivojnovej architektúry Slovenska. Jeho architektonické dielo sa viaže nielen ku Košiciam, kde sa jeho budovy už dávno stali organickou súčasťou obrazu nášho mesta, ale s jeho tvorbou sa stretávame prakticky na celom Slovensku, ako aj v niektorých mestách dnešnej Ukrajiny a Maďarska, čím dostáva jeho tvorba medzinárodný rozmer. Medzi jeho najznámejšie stavby patria Ortodoxná synagóga a židovská škola, Kino Forum (Slovan), Obchodná a priemyselná komora, Hasičská kasáreň a kedysi tak obľúbené Letné kúpalisko v Košiciach, Rímskokatolícky kostol v Ladomerskej Vieske, Evanjelický kostol a Mestský úrad v Tornali, ale aj Reštaurácia Taverna Grandhotela v Starom Smokovci a najmä množstvo kvalitných bytových a nájomných domov, predovšetkým v Košiciach. Mnohé z nich sú dnes predmetom pamiatkovej ochrany.
Oelschlägerova architektúra je výnimočná práve svojou prirodzenou nenásilnou eleganciou, s ktorou sa včleňuje do svojho prostredia – nikdy nekričí, nevystatuje sa, nie je exhibicionistická. Vstup do Oelschlägerových budov je pre užívateľov ale aj návštevníkov udalosťou, osloví ich slávnostnou atmosférou a ponúkne originálne detaily. Poznávanie tejto architektúry ani nie takej dávnej minulosti by mohlo byť poučením pre všetkých, ktorí hľadajú východiská pre budúcnosť architektúry našich miest.
Trojjazyčná slovensko – maďarsko – anglická, bohato ilustrovaná kniha vznikla na Katedre architektúry Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Maďarskej akadémie umení. Základom knihy bol dlhoročný výskum Adriany Priatkovej v oblasti medzivojnovej architektúry Košíc a východného Slovenska. Kniha je okrem aktuálnych fotografií (medzi ktorými prevažujú fotografie z dielne Alexandra Jirouška) ilustrovaná cenným archívnym materiálom zostaveným najmä z pôvodných projektov architekta a z dobových fotografií.
Ing.arch. Adriana Priatková, PhD.
prof. Ing.arch. Peter Pásztor, PhD.
0 komentářů
přidat komentář