Pořadatel
Pěstuj prostor, z.s.

Místo konání
Moving Station, Koperníkova 56, Most Ivana Magora Jirouse, Plzeň

Začátek
čt 08.12.2022 18:00

Odkaz
www.bit.ly/quovadislazne
Přednášky

Plzeň

Petr Lešek
Jan SoukupVložil
Tisková zpráva

zpět na článek
V rámci dlouhodobé přednáškové série Transformace města, kterou pořádá plzeňský spolek Pěstuj prostor, se ve čtvrtek 8. prosince od 18 hodin v Moving station v Plzni uskuteční veřejná debata, během které budou známí odborníci diskutovat o budoucnosti budovy městských lázní v Plzni a o záměru adaptovat ji pro potřeby Západočeské galerie a dalších institucí. Bezprostředním podnětem pro uspořádání debaty se stal odkup budovy městských lázní Plzeňským krajem v říjnu tohoto roku.
V úvodní prezentaci představí architekt Jan Soukup (Ateliér Soukup Opl Švehla) budovu samotnou. Jeho detailní znalost stavby vychází i z někdejšího návrhu adaptace lázní na hotel s wellness provozem, upravený posléze na projekt bytového domu, který připravil s kolegy z ateliéru. Do následující diskuse se kromě Jana Soukupa zapojí i historik architektury a industriální archeolog Benjamin Fragner, zakladatel a ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, který do ní přispěje svými znalostmi a zkušenostmi s konverzemi staveb pro podobné účely a zmíní příležitosti i rizika takových projektů.
O zkušenosti s podobnými realizacemi – především s adaptací budovy někdejších lázní v Liberci pro Oblastní galerii Liberec – se podělí památkář Jaroslav Zeman z ÚOP NPÚ v Liberci. O tom, jaké výzvy v současnosti stojí před muzejními a galerijními institucemi, jaké prostředí potřebují a jak díky novým prostorům mohou rozšiřovat svoji působnost, promluví ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal.
Na procesní stránku věci se v diskusi zaměří architekt Petr Lešek, který jako místopředseda České komory architektů bude reprezentovat zejména pohled této instituce. Plzeňský kraj coby investora akce pak bude v debatě zastupovat náměstek hejtmana pro životní prostředí a regionální rozvoj Josef Bernard.
Vstupné na akci činí 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na plzenskavstupenka.cz nebo GoOut.cz. Konání přednášky podpořilo město Plzeň a Ministerstvo kultury ČR.


Medailony panelistů:
Ing. arch. Jan Soukup je architekt působící převážně v Plzeňském kraji. Dlouhodobě se věnuje ochraně církevních památek zejména v Plzeňském kraji a je autorem nebo spoluautorem řady jejich rekonstrukcí. Vystudoval architekturu na ČVUT, postgraduálně tamtéž studoval obor Obnova památek. Od roku 1968 pracoval v KPO Stavoprojekt, kde byl od roku 1983 hlavní projektant a v letech 1990–1991 ředitel. Následně založil soukromou projekční kancelář (dnes Ateliér Soukup Opl Švehla), kterou dosud vede. Mezi jeho významné realizace patří např. rekonstrukce Západočeského muzea v Plzni nebo rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni. Je členem profesních organizací i občanských sdružení (Klášter Chotěšov). Věnuje se publikační, přednáškové a výstavní činnosti. Za svou činnost získal řadu ocenění – v roce 2018 byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje a téhož roku obdržel Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství.
PhDr. Benjamin Fragner je historik architektury a industriální archeolog. Studoval na Fakultě sociálních věd University Karlovy v Praze. Roku 1985 obhájil rigorózní práci a získal titul PhDr. Pracoval jako redaktor a později šéfredaktor Technického magazínu. V roce 1986 založil Sekci ochrany průmyslového dědictví při Národním technickém muzeu. Je členem vědecké rady NTM a korespondentem Mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH. Vykonává funkci předsedy Komise pro průmyslové dědictví MK ČR a je členem stálé komise Ministerstva kultury ČR pro hodnocení návrhů na prohlášení věci za kulturní památku. Jeho dlouhodobým zájmem jsou možnosti záchrany industriálních památek a jejich dalšího využití. Od roku 1998 byl šéfredaktorem časopisu Fórum architektury a stavitelství, od roku 2002 jako ředitel vede Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. Přispívá odbornými články do řady časopisů. V roce 2021 obdržel Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury a za iniciování a dlouhodobé vedení výzkumu průmyslového dědictví i odbornou popularizaci jeho výstupů.
Ing. arch. Petr Lešek je architekt a zakladatel ateliéru Projektil architekti, který navrhl řadu veřejných i soukromých staveb a prostorů, např. Národní technickou knihovnu v Praze, Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, Centrum ekologických aktivit Sluňákov města Olomouce, Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, revitalizaci centra městské části Praha – Slivenec, park Klášterní zahrady v Chrudimi, centrálu firmy YSoft v Brně a Komunitní centrum v Mnichově Hradišti. Od roku 2009 je členem České komory architektů. V letech 2011–14 byl členem představenstva ČKA a v roce 2014 předsedou představenstva ČKA. Od roku 2011 je členem pracovní skupiny Soutěže ČKA. Za ČKA se věnuje zákonu o zadávání veřejných zakázek, tématu SmartCities a Politice architektury. Od roku 2020 je znovu členem představenstva ČKA a jeho místopředsedou. Od roku 2021 je předsedou pracovní skupiny Udržitelnost ČKA. Na Fakultě architektury ČVUT pracuje na doktorské práci s tématem Péče o prostředí malých a středních měst. Věnuje se osvětě v architektuře při Dni architektury v Písku, na workshopech na základních školách i prostřednictvím oslovování politických stran. Byl členem komise rozvoje města Písku a komise rozvoje Prahy 10.
Mgr. Jaroslav Zeman je liberecko-pražský kunsthistorik. Po koketeriích s užitým uměním na Střední umělecké škole ve Frýdlantu a Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou vystudoval dějiny umění na FF UK u Ing. Petra Macka Ph.D. Specializuje se na dlouho opomíjené architektonické dědictví Sudet a jeho cílem je přispět alespoň trochu k popularizaci a rehabilitaci svého rodiště, někdejšího zweite Landeshauptstadt, erste deutsche Stadt Böhmens. Pracuje jako památkář Národního památkového ústavu na územním odborném pracovišti v Liberci. V rámci projektu OKRES///BEZIRK, který se věnuje architektuře měst na severu Čech spravuje databáze sesterských webů projektu Liberec:Reichenberg a Jablonec|||Gablonz.
Mgr. Ondřej Zatloukal je historik umění a současný ředitel Muzea umění Olomouc. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého se specializací na dějiny zahradní kultury. V olomouckém Muzeu umění profesně působí od roku 2000. Pod jeho vedením proběhla rekonstrukce nejvýznamnější barokní zahrady v Česku, kroměřížské Květné zahrady zapsané v UNESCO. Ředitelem se stal na podzim 2019 poté, co byl jmenován ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem po sporu vedení MUO s jeho předchůdcem Staňkem, který odvolal tehdejšího ředitele Soukupa kvůli domnělým hospodářským nesrovnalostem.
Ing. Josef Bernard je manažer a politik. Titul inženýra ekonomie získal na Metropolitní univerzitě v Praze. V letech 2010 až 2015 byl generálním ředitelem společnosti Škoda Transportation. V roce 2016 ukončil své působení v průmyslu a vstoupil do aktivní politiky. V letech 2016 až 2020 byl hejtmanem Plzeňského kraje, v současné době působí jako náměstek hejtmana zodpovědný za životní prostředí a regionální rozvoj. Dříve byl členem ČSSD, nyní působí jako nestraník za hnutí STAN. Od října 2021 je členem Poslanecké sněmovny PČR.
0 komentářů
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve výjimečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.