Pořadatel
Oblastní galerie Liberec

Místo konání
Masarykova 723/14, Liberec

Začátek
pá 16.12.2022 10:00

Konec
ne 07.5.2023 17:00

Vernisáž
čt 15.12.2022 18:00

Odkaz
www.ogl.cz/stolin2
Výstavy

Liberec

Petr Stolín
Jan StolínVložil
Tisková zpráva

zpět na článek
Společnou stránkou bratrů Petra (architekt) a Jana (sochař) Stolínů je rozvinutá schopnost uvažovat prostorově. Výstavní projekt usiluje o zúročení dlouholeté zkušenosti jejich práce s prostorem, zahrnuje mnoho vědomých i nahodilých získaných kvalit. Jde o vizi totálně ovládaného prostředí, prostředí, které je zároveň budováno jako otevřené a nabízí se pro vnímání nových prostorových souvislostí. Součástí projektu bude aktivní reinterpretace prostoru pomocí architektonických zásahů, vložených příček, světla, zvuku a pohybu návštěvníků v galerii. Cílem je přinést neobvyklou zkušenost obvyklého zažívaného prostoru.
Výstava bude ohledáváním hranic architektury (konkrétního prostoru výstavního sálu OGL), aniž by roli hrála snaha být radikální pro radikálnost samu. Architektura galerie je vnímána jako stabilní pozadí lidského života a jako taková má vytvářet oporu v zažívané nestálosti. Prostorové zásahy jsou důsledek stereotypu, prověřené tradice, či bezradnosti převést umělecké ideály do běžného života. 
Určit hranice mezi architekturou a novou instalací z tohoto hlediska není snadné, protože někdy samotná architektura může tvořit právě takový bod v struktuře místa anebo naopak může s místem splynout. Hranice těchto poloh je základem pro plánované intervence v prostoru OGL.
Lze konstatovat mnohokrát řečené, že architektura tvoří rámec života, ať už na soukromé úrovni prostoru jedince či veřejné úrovni sdíleného prostoru galerie. Tento rámec je vždy vícevrstevnatou spletí vztahů. Tvoří výjimečné místo, v němž se současně zdůrazňuje jak fyzický uzel místa, tak určitý soubor idejí. Mezi těmito protiklady bude projekt stavět nové spojitosti, a tak vyvolávat nové neočekávané a ambivalentní obsahové asociace.
0 komentářů
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve výjimečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.