Česká a slovenská architektura - výstava v Jízdárně Pražského hradu

Pořadatel
Správa Pražského hradu, Muzeum umění Olomouc, Slovenská národná galéria

Místo konání
U Prašného mostu 3, 118 00 Praha 1-Hradčany

Začátek
út 10.10.2023 10:00

Konec
čt 30.11.2023 18:00

Odkaz
www.hrad.cz/cs ...
Výstavy

Praha

HradčanyVložil
Tisková zpráva
Výstava „Česká a slovenská architektura“ je nejrozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než půl století. Koná se u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky.
Na ploše přes 2000 metrů čtverečních se představí více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl stovek architektů působících od konce 19. století do současnosti, jak v České, tak Slovenské republice.
Výstava bude ilustrovat fyzickou podobu našich měst a krajiny – jak se proměnila v průběhu doby delší než jedno století – nejprve ve společném státě a následně od roku 1993 paralelně ve dvou samostatných svobodných státech.
Na přípravě se podílí více než 20 státních a soukromých institucí z České i Slovenské republiky pod vedením kurátorů prof. Matúše Dully a prof. Vladimíra Šlapety. Návštěvník bude mít díky všem těmto spolupracujícím institucím obrovský počet architektonických modelů, z nichž některé jsou původní modely a některé speciálně vyrobené pro tuto výstavu. Modely budou doprovázet fotografie nejvýznamnějších děl architektury v obou státech. Expozice bude obohacena o faksimilie vybraných architektonických kreseb, publikací a dalších dokumentů.

Výstava představí vývoj české a slovenské architektury v etapách
I. Historická osa – expozice bude ilustrovat nejdůležitější tendence vývoje architektury od roku 1918 až do roku 1989, počínaje národním slohem, holandským civilismem, poetismem, funkcionalismem, romantismem válečné doby, dobou obnovy národního hospodářství koncem 40. let, socialistickým realismem, návratem k tradici moderny až po tendence postmoderny a liberalismu 80. let.

II. Architektura nové éry – expozice vzniká za intenzivní odborné spolupráce měst v Česku i na Slovensku s ambicí prezentovat nejduležitější výsledky výstavby v éře svobodného tržního hospodářství. Města budou prezentována samostatnými expozicemi, které zdůrazní jejich kulturní a hospodářský význam v otevřené Evropě.

III. Kronika české a slovenské architektury – přiblíží klíčové momenty vývoje architektury v obou zemích a naznačí hlavní události prezentované na výstavě.

Strom republik – v závěrečném segmentu výstavy budou dominovat modely z České republiky i ze Slovenska a uprostřed bude instalován „strom republik“, na němž budou zavěšeny portréty významných tvůrců, kteří tak budou symbolicky pozorovat výsledky své profesiní aktivity. V tomto závěrečném prostoru se také budou uskutečňovat společenská setkání, křty, přednášky, besedy a v neposlední řadě i programy pro děti a mládež. Součástí bude samostatná expozice pro nevidomé, na které budou vystaveny speciálně vyrobené architektonické modely. Na empoře bude speciální oddíl věnovaný sakrální architektuře.

Výstavu bude doprovázet publikace Česká a slovenská architektura zachytí i do budoucna obsah této výstavy a bude zahrnovat více než 100 architektonických děl s jejich stručným popisem a ilustracemi a připomene i naši vzájemnost v této významné oblasti tvůrčí činnosti. Publikace je členěna do 10 kapitol, které odráží historický vývoj od doby první Masarykovy a Benešovy republiky, přes dobu protektorátní okupace a Slovenského státu, po válečnou obnovu, stalinismus 50. let, návrat k tradici meziválečné moderny až po normalizaci a konečně k Sametové revoluci a samostatnému vývoji v obou našich státech.
Tato ojedinělá výstava moderní architektury v našich zemích, bude sedmou nejrozsáhlejší výstavou za posledních 100 let. Výstava a s ní související publikace sleduje oslovit širokou laickou veřejnost a má za cíl vysvětlovat, zvláště mladé generaci, smysl architektury ve společenském, kulturním a ekonomickém životě obou národů.
0 komentářů
přidat komentář