Výstava a publikace připomínají historika umění Jana Sedláka

Zdroj
VUT Brno
Vložil
Tisková zpráva
09.05.2019 15:15
Brno

Publikace a stejnojmenná výstava Do říše umění vede mnoho bran představuje uměleckou tvorbu profesora Jana Sedláka, emeritního děkana FaVU, který by se letos dožil 75 let. Vernisáž a křest publikace Jindřicha Chatrného a Dagmar Černouškové, do které ale přispěla celá řada tuzemských i zahraničních autorů, se uskutečnila ve dvoraně rektorátu VUT v úterý 16. dubna 2019. Profesor Sedlák věnoval svou pozornost zejména období secese a architektonické moderny a ve své publikační činnosti se zaměřil např. na vilu Tugendhat či další slavné vily. Výstava představující jeho vlastní uměleckou tvorbu bude ve dvoraně rektorátu k vidění do 10. května 2019.

Jan Sedlák se považoval za nedělního malíře, nicméně vystudoval tehdejší Školu uměleckých řemesel v době, kdy na ní působili pedagogové Jan Brukner nebo Emanuel Ranný. K malbě se vrátil až před polovinou 80. let a maloval asi do roku 2005. Během zhruba dvaceti let vznikla celá řada olejomaleb na plátně či sololitu, které pracují s geometrickou plošností, výraznou barevností a formální transformací reality. Jeho dílo, i když nemusí být nutně vnímáno jako novátorské či progresivní, je příspěvkem k diskuzi o rozvíjení principů moderny. Jan Sedlák po vojenské službě v polovině 60. letech vystudoval dějiny umění na brněnské filozofické fakultě. Byl držitelem Ceny města Brna v oboru architektura za rok 1996 a v listopadu 2015 mu byla na Akademickém shromáždění VUT udělena Zlatá medaile za dlouholetý významný vědecký a pedagogický přínos. V roce 2014 vydal mj. publikaci Paměť budov – architektura budov Vysokého učení technického v Brně.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články