Ve Vítkově vzniká vodojem podle návrhu architektů

Vložil
ČTK
02.08.2020 20:20
Vítkov

KOHLarchitekti, s.r.o.


Vítkov (Opavsko) – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) budují za šest milionů korun vodojem pro okrajové části Vítkova na Opavsku. Jde o první vodojem, který se staví podle nové koncepce jednotného vzhledu, sdělil ČTK mluvčí SmVaK Marek Síbrt.


Na novém vizuálním konceptu modernizovaných vodojemů pracovala vodárenská společnost s ateliérem Kohl Architekti. "Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt zakomponovat do krajiny," uvedl Síbrt. Není to podle něj často jednoduché, protože vodojemy vznikaly především v druhé polovině minulého století v poněkud nejednotném stylu.

Generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička uvedl, že vytvoření nového konceptu a sladění technických a funkčních parametrů s vizuálními trvalo řadu měsíců. "Naším cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – zimolez Henryův, která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě bližší podobě," uvedl Pšenička.

Koncepci odpovídají i materiály a jejich barevné provedení. "Cestou přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná budova stojí," uvedl ředitel.

Vznikající stavba ve vítkovské části Nové Těchanovice nahradí vodojem, jehož životnost je po desítkách let fungování u konce. "Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení," uvedl ředitel vodovodů SmVaK Milan Koníř.

S ohledem na současnou spotřebu vody v oblasti je podle něj nynější vodojem také kapacitně předimenzován. "Proto jsme se rozhodli vodojem odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu," uvedl Koníř. Stavba má být hotova do konce roku.
0 komentářů
přidat komentář