Ve věku 75 let dnes zemřel sochař Jiří Beránek

Vložil
ČTK
26.01.2021 18:30
Praha - Ve věku 75 let zemřel dnes po nemoci sochař Jiří Beránek. ČTK to řekl Benedikt Tolar, který stejně jako dříve Beránek působí na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Beránek patřil ke generaci umělců, kteří se museli jako čerství absolventi uměleckých vysokých škol definovat ve svém díle v době útlaku normalizačních 70. let.


Beránkova tvorba tak reflektovala tehdejší bezútěšnou skutečnost a zároveň představovala snahu udržovat vývojovou návaznost na dynamické umění 60. let. Zpočátku pracoval především se dřevem, sádrou a s nalezenými předměty, často se nechával nést tvarem kmene, nasazením větví, strukturou hmoty. Jeho asamblážované plastiky jsou ovlivněné surrealismem. Z ohořelých trámů sestavoval konstrukce podobné opuštěným domům, rozbořeným stavbám, zaniklým osadám, zpustošeným tvrzím, dobytým pevnostem. Kromě sochařské tvorby také kreslil. Beránkova improvizovaná až romantická práce ovlivnila řadu mladších výtvarníků.

Sochař a kreslíř Jiří Beránek se narodil 21. listopadu 1945 v Borkovicích. Studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze. Vedl sochařský ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Samostatně vystavoval od roku 1969, kolektivních výstav se účastnil od roku 1973. Je autorem objektů pro církevní prostory (Libčeves, Litoměřice, Mohelnice, Hradec Králové, Uherský Brod) i exteriéry (pískovna Lemberk, Hitfeld u Hamburku).

V 70. a 80. letech se zúčastnil řady důležitých skupinových výstav, z nichž mnohé byly neoficiální nebo povolené pod hlavičkou smyšleného pořadatele, například Gong (1983), Barevná socha (1985), Barevná plastika (1988), Jeden starší, jeden mladší (1988), Střední věk (1989). Po roce 1989 často vystavoval i v zahraničí, pracoval na sochařských setkáních a sympoziích a patřil k důležitým představitelům starší střední generace.

Svými díly je zastoupen v mnoha veřejných sbírkách. Byl členem volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. V roce 1991 získal stipendium Jackson-Pollock Krasner Foundation New York.
0 komentářů
přidat komentář