V konkatedrále v Opavě skončila rozsáhlá oprava

Vložil
ČTK
24.05.2021 19:20
Opava

Opava – V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě skončila dvouletá rozsáhlá oprava. Šlo o největší celkovou obnovu od oprav po druhé světové válce a také finančně nejnáročnější rekonstrukci v pěta- dvacetileté historii Ostravsko-opavské diecéze. Celkové náklady byly 78 milionů korun a z velké části je pomohla uhradit evropská dotace. Novinářům to dnes řekl vedoucí odboru dotačních projektů a cír- kevní turistiky biskupství Miroslav Přikryl.


Na opravy střech z předchozích let navázaly opravy téměř všech dalších konstrukcí kostela. "Obnovou prošel kompletně celý vnější plášť konkatedrály včetně spárování cihelného zdiva, oprav omítek, obnovy oken, restaurování kamenických a zámečnických součástí vnějšího pláště. Upraveno bylo rovněž okolí kostela a obnoven odvod dešťových vod. Stavební a restaurátorské práce se týkaly také interiéru kostela. Byla provedena kompletní výměna již nevyhovující elektroinstalace, kostel dostal nové vnitřní osvětlení a restaurovány byly dřevěné, kamenné a zámečnické prvky," uvedl mluvčí biskupství Pavel Siuda. Dodal, že kostel byl také vymalován a byla obnovena barevnost prokázaná restaurátorskými průzkumy.

Opravy konkatedrály, která je druhým nejvýznamnějším chrámem diecéze, odhalily také řadu objevů. Při archeologickém průzkumu okolo kostela byl například vyzvednut starý náhrobní kámen se znakem německých rytířů a byla nalezena i řada fragmentů gotických klenebních žeber. Návštěvníci si konkatedrálu budou moci prohlédnout už v pátek při Noci kostelů, kdy v 17:00, 19:00 a 21:00 budou moci rovněž navštívit komentované prohlídky. Konkatedrála bude letos otevřena také v rámci projektu Otevřené chrámy, který má zpřístupnit veřejnosti významné církevní památky na území regionu. Oficiální otevření se uskuteční v červnu a poté budou v konkatedrále obnoveny i pravidelné mše.

Kromě konkatedrály byly v diecézi obnoveny i další významné kostely. Opraven je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu. Náklady na obnovu, restaurování a archeologické výzkumy byly 17,2 milionu korun. "Díky dochování částí kostela ze tří významných historických etap může každý při prohlídce tohoto kostela zažít něco jako cestování časem. Při vstupu románským portálem může nasát atmosféru 13. století. Jakmile návštěvník projde hlavním vstupem s románským portálem, rázem se ocitne o 700 let později v prostoru, který se dochoval téměř v nezměněné podobě tak, jak jej znali obyvatelé obce v období po druhé světové válce. Vstupem do sakristie se návštěvník opět přesune v čase o několik staletí zpět do gotické fáze zdejšího kostela z druhé poloviny 14. století," uvedl Siuda. Dodal, že všechny tři historické podoby kostela jsou zdokumentovány v nainstalované expozici a k románské podobě kostela z první poloviny 13. století je vytvořen i trojrozměrný model, který najdou návštěvníci ve vitríně pod kůrem kostela.

Po rozsáhlé opravě je i kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku na Novojičínsku. Dva roky trvající renovace stála 69 milionů korun. Při opravách byly odkryty například zbytky nástěnné malby s výjevem Kalvárie a také erby donátorů stavby kláštera. "Ti, kdo znali fulnecký kostel dříve, si zřejmě všimnou změny barevnosti fasády, která byla nově provedena podle dochovaných zbytků starších barevných vrstev na fasádě," dodal Siuda.
0 komentářů
přidat komentář

Související články