V Domažlicích začali budovat evangelický kostel za 11 milionů

Zdroj
Václav Prokš
Vložil
ČTK
16.04.2007 18:00
Domažlice

Domažlice - Domažličtí evangelíci zahájili stavbu nového kostela u městského Hanova parku. V bezbariérovém sborovém domě za 11 milionů korun vzniknou do roka modlitebna, prostory k setkávání, byt pro faráře i cukrárna. ČTK to řekl Zbyněk Wolf z farního sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) v  Domažlicích. Podle informací ČTK by to měl být za posledních 70 let jediný nově budovaný kostel v regionu.

    "Poslední nové kostely byly postaveny na Domažlicku před válkou," řekl páter domažlické římskokatolické farnosti Miroslaw Gierga. Před šesti lety vznikla nová kaple v Pasečnici pro 40 lidí.
    "V květnu chceme začít stavět a na přelomu roku by se tam měly konat první bohoslužby v místnosti pro sborová shromáždění", dodal Wolf. Vlastní modlitebna pro 100 lidí a celá stavba by měly být hotové do jara 2008. Se slavnostním otevřením objektu počítá sbor na podzim.
    Peníze už má domažlická ČCE zajištěné. "Polovinu získáme z prodeje nevyhovujícího sborového domu v Kostelní ulici, na nějž už máme kupce," uvedl Wolf. Budova, kde se provedly poslední zásadní úpravy před 100 lety, byla původně hostincem. Věřícím neposkytuje důstojné prostředí pro bohoslužby, na něž chodí kolem 40 lidí. Nestačí jim ani velikostí. Církvi navíc chybí zázemí pro děti a mládež, biblické hodiny a pořádání větších duchovních a kulturních akcí, například setkávání s partnerským sborem z nedalekého bavorského Furth im Waldu. "Budou k nám moci zajíždět vícekrát než jako nyní dvakrát do roka," řekl Wolf.
    Další tři miliony dostal sbor ze státní kasy, jeden milion z celocírkevní sbírky a půl milionu korun od lidí ze sboru a blízkých. Místní evangelické obci pomohla také solidarita členů církve ze zahraničí.
    O nový sborový dům, který zahrnuje modlitebnu a faru, usiluje domažlický evangelický sbor od svého vzniku po první světové válce. Stavbu znemožnila nejprve okupace, poté měnová reforma a režim.
    Vedle modlitebny bude sborová místnost a cukrárna pro park s dětským hřištěm. Domažlická ČCE eviduje přes 300 věřících. Nejbližší modlitebny jsou v  Kdyni na Domažlicku, Stříbře na Tachovsku a Merklíně na Plzeňsku.
0 komentářů
přidat komentář