Památková inspekce zahájila přezkumné řízení kvůli 'maršmelounu'

Vložil
ČTK
10.07.2015 13:30
Praha

Praha - Památková inspekce ministerstva kultury na začátku července zahájila řízení, které má za cíl přezkoumat vydaná závazná stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hlavního města v případě plánované stavby v těsné blízkosti kláštera sv. Anežky. ČTK to dnes sdělil Martin J. Kadrman, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD).

    Právě tato asociace podala podnět k zahájení přezkumného řízení. Její členové společně se sdružením Občanský monitoring dlouhodobě kritizují novostavbu, které lidé kvůli barvě fasády uvedené na její vizualizaci přezdívají maršmeloun. Památková inspekce může změnit či případně zrušit již vydaná závazná stanoviska magistrátu.
    "Předmětné závazné stanovisko umožňující výstavbu bytového domu podle předkládaného architektonického návrhu rovněž nekoresponduje s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy. Jejím přijetím se Česká republika zavázala, že 'předejde znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných statků'," uvedla dále památková inspekce.
    Převážná část pozemku, na němž se má stavět, patří Praze. Investor zatím stavět nemůže. Kromě toho, že ještě běží odvolací lhůta, se bude na základě rozhodnutí magistrátního stavebního odboru přezkoumávat územní rozhodnutí k této stavbě.
    Projekt v uplynulých měsících vyvolal protesty stovek lidí. Dům navrhl architekt Zdeněk Fránek, projekt se několikrát měnil. K rozšířeným vizualizacím, podle nichž dali lidé domu přezdívku, říká, že nikdy nepočítal s fasádou v růžové barvě.
    Původní podobu projektu z roku 2008 odmítlo na základě názoru Národního památkového ústavu (NPÚ) ministerstvo kultury a zrušilo v roce 2010 povolení pražských památkářů. Nový projekt firmy Praga Progetti e investimenti ale NPÚ i magistrátní památkáři schválili a na tomto základě bylo vydáno stavební povolení, byť zatím nepravomocné.
0 komentářů
přidat komentář

Související články