Nové číslo časopisu Smart Cities je dostupné online

Vložil
Tisková zpráva
13.12.2014 15:25
Na konci listopadu 2014 vyšlo nové číslo časopisu Smart Cities. Čtvrtletník je v několika tisícovém nákladu pravidelně zdarma distribuován zástupcům měst a obcí České a Slovenské republiky nad 5000 obyvatel a pro širokou veřejnost je přístupný on-line na stránce www.scmagazine.cz. Jeho primárním cílem je představit politikům a úředníkům inovativní koncepty rozvoje měst i obcí a jednotlivé problematiky jejich agendy rozebrat z několika úrovní - urbanismu, územního plánování, dopravy, technologie, dopadu na občany a životní prostředí. V několika pravidelných rubrikách zaměřených na "chytré" uvažování o městech a obcích jsou prezentovány dobré příklady z domácí scény i ze zahraničí. Mnohá města i obce tak mohou čerpat inspiraci z vývoje různých strategií jiných evropských měst a zavést účinné a mnohdy nenákladné nástroje pro aktivní život svých občanů. Konečným cílem časopisu je sdílet dobrá domácí řešení mezi českými i slovenskými městy, a to především z pozice veřejné správy.
     V pořadí již čtvrté číslo letošního roku je zaměřeno na téma urbanismu a plánů udržitelné mobility a své příspěvky v něm publikovali architekti, urbanisté, dopravní inženýři, sociologové, teoretici kultury a další. Plány udržitelné mobility (SUMP) jsou evropským finančně podporovaným nástrojem, bez kterého bude obtížné do budoucna získat evropské dotace. Jedná se o celistvé plánování dopravy s cílem změnit dosavadní neblahý trend měst, jenž začíná být životu nebezpečný, ať už skrze škodlivé zplodiny z vozidel či naší stále se snižující pohybovou aktivitu. V podstatě se jedná o propracované rozhodnutí ve městě hlavně žít, nikoli cestovat. V některých státech (např. ve Francii či Polsku) jsou plány udržitelné městské mobility povinné, nebo v blízké době budou. U nás se o této problematice začíná teprve hovořit a plány připravují pouze Opava s Ostravou.
     S řešením udržitelné dopravy plně souvisí i podoba veřejného prostoru. Změnit kompozici našich měst určovanou dopravními stavbami na prostředí, ve kterém budeme aktivně žít, je dlouhodobý a náročný úkol. Vyžaduje, aby urbanisté, s nezbytnou politickou podporou, začali konečně plánovat pro obyvatele měst a obcí, nikoli pro auta!
0 komentářů
přidat komentář

Související články