Nordic Arctic - nová publikace Galerie Jaroslava Fragnera

Udržitelná architektura za polárním kruhem

Zdroj
Galerie Jaroslava Fragnera
Vložil
Tisková zpráva
30.11.2022 17:45
Galerie Jaroslava Fragnera pokračuje v prezentaci a hledání inspirace v severské architektuře zejména v otázkách udržitelnosti. Aktuálně vydává novou česko-anglickou publikaci NORDIC ARCTIC / Udržitelná architektura za polárním kruhem, která vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera uvedené letos na podzim. Svůj pohled na architektonické a krajinářské intervence do severské přírody zachytil norský fotograf českého původu Jiří Havran. Zaměřuje se zejména na unikátní Norské turistické trasy a specifickou oblast Špicberků (Svalbard), ale také Island a Grónsko. Stošedesátistránkový katalog uvádí eseje Dana Merty, Zdeňka Lyčky a Petera Hemmersama. Texty věnované evropské části Arktidy doprovázejí fotografie výjimečných projektů a realizací renomovaných severských architektonických ateliérů, jejichž realizace se kromě estetické kvality zaměřují jak na citlivé zakomponování do přírody, tak pokročilé technologie a nízkou uhlíkovou stopu.

Autoři Jiří Havran, Dan Merta
Editoři Klára Pučerová, Dan Merta
Texty Dan Merta, Peter Hemmersam, Zdeněk Lyčka
Jazyková redakce Jana Palacká
Překlad Vít Zelinka
Grafická úprava Anna Gutová
Technická spolupráce Roman Souček
Tisk Akontext, s. r. o.
Vydání první Praha 2022
ISBN 978-80-88161-19-6
Počet stran 160
Formát 240×290 mm
Cena  490 CZK

Jedním ze základních motivů knihy je stále sílící diskuze nad úlohou udržitelné architektury v rámci adaptace na klimatické změny a nabízí vzorové příklady jak v rámci udržitelnosti krajiny po stránce environmentální, tak ve vztahu k sílícímu náporu turistů do exponovaných krajinných celků. Představuje možné strategie odborných institucí v Norsku, Švédsku, Islandu nebo Dánsku. Ukázkovým příkladem je ojedinělý systém spolupráce expertů z mnoha odvětví s norskými i světovými architekty během dlouhodobého projektu Národních turistických tras (www.nasjonaleturistveger.no). Kreativita a inovace s pokorným přístupem k materii exponované krajiny se staly vzorem pro další země (včetně Islandu) při vytváření turistické infrastruktury při ochraně výjimečných krajinných celků.

Další rovinou, vedle turistické infrastruktury, jsou příklady větších staveb, které sehrávají ve skandinávské Arktidě významnou roli kulturně-společenských center a jsou epicentry společenského života sídel za polárním kruhem. Můžeme jmenovat Katuaq Culture Centre Nuuk, Sarakulturhus Skellefteå, UNIS – University Centre in Svalbard nebo Hof Cultural & Conference Centrum Akureyri, v širším záběru města jako „Paříž severu“ či „brána do Arktidy“ jak je nazýváno sídlo nejseverněji ležící univerzity na světě, město Tromsø, které je vzorovým příkladem kulturně-společenské infrastruktury, jež vede dialog s historickým odkazem včetně revitalizace bývalých doků a dalších průmyslových areálů. Druhým představeným urbánním celkem je hlavní město souostroví Špicberky – Longyearbyen – se svojí hornickou tradicí i transformací díky arktického výzkumu, ale i turistických expedic, které se propisují do nové tváře města. Jiří Havran zachytil i ojedinělou architektonickou atmosféru ruského bývalého hornického města Pyramiden, které nám umožňuje se vrátit do dob ne tak dávno minulých.

Čtenářům publikace předkládá také inovativní realizace i projekty, které ukazují širokou škálu architektonických konceptů předních skandinávských ateliérů – BIG / Bjarke Ingels Group, Dorte Mandrup, Henning Larsen, Snøhetta, White Arkitekter, Jensen & Skodvin Architects, Reiulf Ramstad Arkitekter, Rintala Eggertsson Architects nebo Einar Jarmund & Co a dalších. Mnoho z těchto staveb a objektů získalo různá ocenění a staly se základním portfoliem pro odbornou diskuzi napříč vědeckými obory a institucemi včetně univerzit. Autory tamních staveb jsou však i světově proslulí Steven Holl nebo Peter Zumthor.

Fotograf Jiří Havran žije v Norsku od roku 1974, fotografování architektury se věnuje od roku 1989. Kromě volné tvorby a uměleckých projektů v Norsku i zahraničí vydal na čtyři desítky publikací ve svém nakladatelství ARFO. V ČR vystavoval v Městské galerii v rodných Teplicích (1991) a v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (2012, výstava a publikace from architecture). S GJF dlouhodobě spolupracuje na projektech věnovaných severské architektuře, umění a udržitelnosti (Artscape Norway, Artscape Iceland).

Dan Merta
Historik umění a estetik. Od roku 2001 vede Galerii Jaroslava Fragnera s důrazem na aktuální trendy, udržitelnost a veřejný prostor. V roce 2014 založil každoroční několikaměsíční Landscape festival věnující se umění, architektuře a krajinářské architektuře v městské krajině. Je spoluautor několika výstav a dokumentů o severské architecture (Artscape Norway, Zemí mrazivých vyhlídek, Artscape Island ad.).

Zdeněk Lyčka
Diplomat, polárník, překladatel severské a angloamerické literatury. Zastával post ředitele Českého centra ve Stockholmu a velvyslance České republiky v Dánsku. V roce 2018 založil Arktický festival / Festival arktické a české kultury a vědy, který se střídavě koná ve Skandinávii a České republice.

Peter Hemmersam
Profesor urbanismu, působí na Institutu urbanismu a krajinářské tvorby na vysoké škole architektury a designu v Oslu, kde rovněž vede Centrum pro urbanistická a krajinářská studia. Autor nedávno vydané knihy Making The Arctic City: the History and Future of Urbanism in the Circumpolar North.

Projekt NORDIC ARCTIC/ Udržitelná architektura za polárním kruhem, který zahrnuje výstavu, studentský workshop, přednášky a novou publikaci, vychází z dlouhodobé strategie Galerie Jaroslava Fragnera a spolku Architectura při hledání východisek využití současné architektury jako významného faktoru při zachování kvality exponované krajiny nebo veřejného prostoru urbánních struktur. Navazuje na projekty týkající se ekologické architektury a zapojení umění do zkvalitnění městského veřejného prostoru, které byly v minulosti připraveny ve spolupráci s partnery ze Skandinávie (např. Artscape Norway, Artscape Island, Arctic Nordic Alpine – In dialog with Landscape), a to za podpory fondů EHP a Norska. Velmi důležitým aspektem této aktivity je hledání vhodných nástrojů pro diskuzi o udržitelném turismu v rámci cirkulární ekonomiky.

Knihu 24. listopadu 2022 pokřtila v Galerii Jaroslava Fragnera honorární konzulka Islandu JUDr. Klára Dvořáková, zakladatel Centra polární ekologie PřF JČU a Stanice Josefa Svobody na Svalbardu profesor Josef Elster, ředitel festivalu Kolem světa Karel Wolf a fotograf Filip Šlapal.

V knize jsou zachyceny realizace a projekty architektů: 70°N arkitektur • a-lab Architects •Andersen & Sigurdsson Architects • ARKÍS architects • Arkitema Architects • Asplan Viak • Basalt Architects • Bjarke Ingels Group / BIG • Biotope Architects • Carl-Viggo Hølmebakk • Code arkitektur • Div.A Arkitekter • Dorte Mandrup • Einar Jarmund & Co • Filter Arkitekter • Friis & Moltke • Grete Smedal • Hamperokken Arkitektur • Henning Larsen • HRTB Architects • Jacob Hansen • Jensen & Skodvin Architects • Joar Nango • Kimmo Aslak Liimatainen • Landskapsfabrikken – Inge Dahlman • Lo:Le Architects • LPO Arkitekter • Manthey Kula Architects • Martin Henriksen • Michael Sailstorfer • MORFEUS arkitekter • Narud Stokke Wiig • Nordplan • Østengen & Bergo • Peter W. Soderman • Peter Zumthor & Partner • PUSHAK • Ralph Erskine • Reiulf Ramstad Arkitekter • Rintala Eggertsson Architects • Schmidt Hammer Lassen Architects • Skapa Architects • Snøhetta • Snorre Stinessen Architecture • Space Group • Stein Halvorsen Arkitekter • Steinsvik Arkitektkontor • Steven Holl Architects • Studio Granda • Tham & Videgård Arkitekter • tnt nuuk • Tupelo Arkitektur • TYIN tegnestue Architects • Uffe Black Nielsen • Vardehaugen Arkitekter • Vigsnæs+Kosberg++Arkitekter • Vulkan Arkitekter • White Arkitekter • Ydda Arkitektar
a umělců: Louise Bourgeois • Inghild Karlsen • Waltercio Caldas • Per Kirkeby • Dan Graham • Toshitatsu Endo • Per Barclay

Projekt se konal pod záštitou ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

Kniha byla vydána za podpory Fondů EHP a Norska, Velvyslanectví Norského království v ČR a ve spolupráci s Nakladatelstvím Argo.

Mediálními partner jsou Festival arktické a české kultury a vědy a cestovatelský festival Kolem světa.
0 komentářů
přidat komentář

Související články