Nemovitosti zdražují neúměrně ekonomické situaci Brňanů

Vložil
ČTK
20.01.2021 17:30
Brno


Brno – Mezi největší problémy Brna patří například pokračující stěhování obyvatel za hranice města nebo neúměrně zdražující se pozemky a nemovitosti vůči ekonomické situaci obyvatel. Vyplývá to z aktualizované analýzy o Brně, která poslouží například pro přípravu územního plánu či k rozhodování o stavebních záměrech. Daří se naopak třeba vesmírnému průmyslu, řekl ČTK Jiří Malý, sociální geograf Kanceláře architekta města Brna (KAM), která analýzu zpracovala.


Odborníci při vyhodnocování problematických oblastí rozvoje města vycházejí z principů udržitelného rozvoje, mezi které patří principy kompaktního města a města krátkých vzdáleností, které chce Brno naplňovat. "Z tohoto pohledu je nejvíce problematická suburbanizace, kdy se lidé i kvůli nedostatečné nabídce bytů stěhují za hranice města. Přitom Brno má velké množství nevyužitých rozvojových ploch. Jde o bývalé průmyslové areály v blízkosti centra, ale i strategické lokality v širším okruhu města. Překážkou pro novou výstavbu je jak zastaralý územní plán, kde jsou plochy pro bydlení téměř vyčerpané, tak i komplikované majetkoprávní vztahy, nepřipravená infrastruktura nebo chybějící protipovodňová opatření," uvedl Malý.

Protipovodňová opatření jsou spojena s výstavbou nových městských čtvrtí, například nové jižní čtvrti Trnitá. Jejich realizace je v různých fázích příprav. Od loňska je koordinuje KAM s cílem jejich vznik urychlit.

Aktualizované analytické podklady shromažďují data za poslední čtyři roky. I když se územní rozvoj města podle Malého ve čtyřletém cyklu projeví jen těžko, lze v některých oblastech proti poslední aktualizaci v roce 2016 zpozorovat posun. Zásadní je především u trhu s nemovitostmi a pozemky. "Dochází k rapidnímu navyšování cen bytů, jak v případě nájmů, tak prodeje. Tento vývoj ale není doprovázen stejným nárůstem kupní síly obyvatel. Zjednodušeně řečeno vzrůstají náklady na bydlení, aniž by docházelo k adekvátnímu zlepšování ekonomické situace většiny obyvatel. Ačkoliv se jedná o celorepublikový trend v případě větších měst, Brno vychází z relativního srovnání s ostatními krajskými městy špatně," uvedl Malý.

I početná střední třída obyvatel podle něj hůře dosahuje na tradiční formy bydlení a dokonce i byt v panelovém domě se v určitých lokalitách stává luxusním zbožím.

Z dlouhodobé hlediska Brno naopak posiluje svou konkurenční výhodu v progresivních odvětvích. Rozvinuté jsou informační technologie, zejména kybernetická bezpečnost, strojírenství či letecký a vesmírný průmysl.

V oblasti dopravy je pozitivní rozhodnutí o poloze nového hlavního nádraží a přestavbě železničního uzlu Brno nebo posun ve stavbě velkého městského okruhu. Nedostatečné jsou naopak kapacity parkování či souvislá cyklistická síť. Při dopravních stavbách se také často zapomíná na pěší, uvdí analýza.

Pro budoucí rozvoj města je zásadní schválení nového územního plánu do konce roku 2022. Z podkladů také vyplývá, že městu chybí analýzy sídelní zeleně, výškového zónování města nebo veřejných prostranství.
0 komentářů
přidat komentář

Související články