Kulturáky - pozvánka na kreditovaný studentský workshop

Konverze poválečných kulturních domů

Zdroj
Veronika Vicherková, Ústav pro teorii a dějiny architektury FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
22.02.2018 22:20
Ústav pro teorii a dějiny architektury FA ČVUT pořádá kreditovaný studentský workshop na téma: poválečné kulturní domy a jejich role v dnešní společnosti.

Garanti: MgA. Ondřej Císler, Ph.D., doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Mgr. Veronika Vicherková, Ing. arch. Alexandra Hoffmanová

Termín: březen a duben 2018
Rozsah: 6×8  hodin
Stavby: kulturní dům Neratovice, kulturní dům Milovice, kulturní dům Česká Lípa
Kontakt: dejiny@fa.cvut.cz

Kulturní domy se u nás začaly objevovat po roce 1945 jako nový typologický druh. Po dobu svého krátkého vývoje zažily nebývalý rozmach, a i proto jsou dnes vnímány jako typický produkt minulého režimu. Navzdory politickému pozadí jejich vzniku a složité situaci v dobovém stavebnictví mezi nimi můžeme nalézt množství kvalitních příkladů, zrcadlících vývoj české poválečné architektury.
Nyní se tyto stavby, podobně jako další realizace ze stejného období, ocitají v ohrožení. Necitlivé rekonstrukce a investorské spekulace, které často končí demolicí, mají za následek ztrátu důležitého vývojového článku našeho kulturního dědictví.
Cílem workshopu je hledání vhodných forem konverze vybraných kulturních domů. Důraz přitom klademe na reflexi jejich architektonických kvalit, ale také jejich významu v současné společnosti a komunitě obce.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář