EUPRO 2017 - pozvánka na druhou mezinárodní konferenci na FUA TUL

Identita soudobé architektury v podmínkách globálního světa

Zdroj
FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
25.09.2017 11:10
Alberto Kalach
Martin Hejl
Zdeněk Fránek
Petr Hájek

Jménem pana děkana prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka si Vás dovolujeme pozvat na druhou mezinárodní konferenci EUPRO 2017: Identita soudobé architektury v podmínkách globálního světa, pořádanou Fakultou umění a architektury TUL v Liberci, která se uskuteční ve dnech 25. – 27. září 2017 v Liberci, v Aule budovy G, 3.n.p., Univerzitní nám. 1410/1, 46117 Liberec. Tématicky navazuje na 1. konferenci - Architektura mimo centra.
Záměrem je diskuse na téma IDENTITA, pokusit se o odhalení problematiky identity místa nebo národní identity v soudobé architektuře, toto téma bude nahlíženo z různých možných úhlů pohledů a ze situací v jakých se lokální tvůrci a jejich tvorba nachází. Široké spektrum přístupů může odhalit specifika české architektonické scény a její identity.
Konference je uskutečněna díky projektu EUPRO II -  Budování institucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu (LE14012).
V případě zájmu se prosím registrujte na této adrese. Kapacita sálu je omezena. Všichni jste srdečně vítáni.

Pondělí 25.9.2017
13.00 - 17.00 příjezd přednášejících
18.00 – 18.15 zahájení 1. dne konference
18.15 – 19.30 večeře
19.30 – 22.00 panelová diskuse pro přednášející a zvané hosty

Úterý 26.9.2017
ranní 09.00 - 12.45
09.00 - 09.15     zahájení 2. dne konference
09.15 - 09.40     LESLIE VAN DUZER
09.40 - 10.05     FILIP ŠENK
10.05 - 10.35     pauza na kávu
10.35 - 11.00     LIBOR MUSIL
11.00 - 12.25     ZDENĚK FRÁNEK
11.25 - 12.45     PANELOVÁ DISKUZE
12.45 - 14:15     pauza na oběd

odpolední 14.15 -  18.00
14.15 - 15.05     ALBERTO KALACH
15.05 - 15.30     JAKUB POTŮČEK
16.30 - 16.00     pauza na kávu
16.00 - 16.25     MARTIN HEJL
16.25 - 17.00     PAVEL ULIČNÝ
17.00 - 17.45    PANELOVÁ DISKUZE   
17.45 - 18.00    ukončení 2.dne konference

Středa 27.9.2017
ranní 09.00 - 12.00
09.00 - 09.15     zahájení 3. dne konference
09.15 - 09.40     MARTIN RAJNIŠ
09.40 - 10.05     PETR HÁJEK
10.05 - 10.35     pauza na kávu
10.35 - 11.00     PETR VOLF
11.00 - 11.25    JAN TABOR
11.25 - 11.50    PANELOVÁ DISKUZE
11.50 - 12:00     závěrečné slovo Zdeněk Fránek

odpolední 12.00 - 17.00
12.00 - 13.00     přesun na Ještěd
13.00 - 14.00    pauza na oběd
14.00 - 17.00     volná diskuze a workshop pro zvané hosty

Moderuje: Adam Gebrian a Petr Janoš.
Změna programu vyhrazena.

Konference je realizována v rámci projektu Budování institucionální kapacity a mezinárodních partnerství pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu č. LE14012, který je realizován v rámci Programu mezinárodní sp olupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II financovaného ze státního rozpočtu ČR.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články