Architektem městské části Praha 22 se stal Jiří Hejda

Vložil
Tisková zpráva
04.04.2019 22:25
Jiří Hejda

Ve výběrovém řízení na městského architekta, zvítězil Ing. arch. Jiří Hejda. Jeho hlavní náplní bude poradenská činnost v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí a památkové péče v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku u Uhříněvsi. Je autorem projektu moderní kancelářské budovy Main Point v Karlíně, za kterou získal prestižní světové ocenění.

Ve výběrovém řízení na městského architekta, zvítězil Ing. arch. Jiří Hejda. Jeho hlavní náplní bude poradenská činnost v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí a památkové péče v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku u Uhříněvsi. Bude také hájit zájmy města z urbanisticko-architektonického hlediska při stavebních řízeních, kde je město účastníkem. MČ si od spolupráce slibuje především kultivaci veřejného prostoru.

Ing. arch. Jiří Hejda pochází z Prahy, v roce 1995 ukončil studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Již za studií začal spolupracovat s ateliérem DAM architekti, ve kterém je od roku 2006 společníkem. Je autorem projektu moderní kancelářské budovy Main Point v Karlíně, za kterou získal prestižní světové ocenění. Ve svém bohatém portfoliu má i menší stavby, které skvěle zapadly do míst podobných naší městské části, jako DOB centrum v Dobřichovicích, či Vilapark Jinonice.

Do výběrového řízení, které v lednu 2019 vypsala Rada městské části Prahy 22, se přihlásilo celkem 12 architektů. Hodnotící komise složená ze zástupců obce, třech městských architektů, zástupce Institutu plánování a rozvoje a odborného zástupce občanů vybrala nejvhodnějšího kandidáta v dvoukolovém řízení.

Jak nový architekt vidí Prahu 22

Uhříněves se proměnila z maloměsta, se všemi jeho půvaby i zápory, v pražskou periferii, která začíná být k nerozeznání od jiných podobných lokalit. Nejvíce k tomu přispívá masová výstavba, kterou již původní maloměstská struktura nemůže vstřebat. Městská část potřebuje vizi svého rozvoje, koncepci veřejného prostoru s důrazem na místní kvality a samozřejmě řešení dopravy. Městský architekt může ze své pozice mnoho negativ ovlivnit a hlavně jim předcházet.
0 komentářů
přidat komentář