Zvolte svého vítěze. I Váš hlas může rozhodnout!

Vložil
Tisková zpráva
08.08.2014 08:25
Poslední týdny zbývají do vyhlášení nejlepších děl letošního ročníku Young Architect Award 2014. Svého favorita si můžete vybrat i Vy až do 10. září 2014. Dílo s největším počtem hlasů získá titul Cena veřejnosti. Slavnostní vyhlášení proběhne spolu s vernisáží výstavy 16. září 2014 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Více na www.yaa.cz.

Loňský vítěz Ceny veřejnosti
(fotogalerie) : 1+1>2 Synergie Milešovky, Autor: Bc. Karel Loupal, Spoluautor: Bc. Kateřina Stiehlová, Škola: FA ČVUT v Praze, Ateliér: Ateliér Jana Jehlíka

Práce se zabývá možnými přístupy k obnově českého venkova. Jako místo byla vytipována oblast v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, konkrétně kolem vrcholu Milešovky. Tato oblast byla vybrána místním obyvatelem, architektem, který nás tím k této problematice přivedl. Vesnice a malé obce jsou dnes často přehlíženy a práce s nimi bude v blízké době velmi nutná a důležitá.
Kolem Milešovky leží tři vesnice - Milešov, Bílka a Černčice. Potýkají se s postupným vylidňováním. Mnoho lidí zde nebydlí, mají tu pouze chalupy na víkend. V oblasti chybí práce a lidé dojíždějí do okolních měst. Tento jev se dnes týká velkého množství dalších vesnic.
Cílem bylo najít metody a postupy, jak celé území pozvednout.
Tato práce se zabývá vrstvou, která přivádí do míst více turistů a zároveň s nimi také nové příležitosti pro místní. Základem jsou cesty, které procházejí jednotlivými vytipovanými body a plochami. S těmito body dále pracujeme; buď je pouze akcentujeme nebo obnovujeme, případně vytváříme i body nové, které území doplňují. Cesty nejsou navrženy pouze jako spojnice bodů, ale jsou pro ně důležitá i prostředí, kterými procházejí. Základní myšlenkou je, že lidé přinesou peníze, ty zase práci a kde je práce, tam se lépe žije a bydlí.
Návrh by měl být iniciačním procesem, který na sebe bude nabalovat další a další, a tím se tak bude podílet na zmrtvýchvstání Milešovska.
Cesty v krajině a sídlech jsou vyživující a propojující soustavou, bez které bychom nedokázali fungovat. V naší práci tedy stavíme na nalézání bodů, jejich akcentaci, obnově nebo vytváření bodů zcela nových, a jejich vzájemné propojování. Tyto body/plochy sice mohou v krajině existovat, dokonce mohou i dobře fungovat, ale teprve pokud se jich spojí více v jeden celek a působí společně a vzájemně, pak teprve dokáží pozvednout celou oblast. Tento princip se nazývá SYNERGIE /1+1 > 2/.
Uvědomujeme si, že posílení turismu, natrasování cest a řešení jejich bodů samo o sobě nezajistí spásu celé oblasti. Chápeme ji však jako důležitou vrstvu, vstup, který dokáže nastartovat další pochody, jako sněhovou kouli.

0 komentářů
přidat komentář

Související články