Výsledky soutěže: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Zdroj
Česká komora architektů, www.cka.cc
Vložil
Martin Rosa
22.05.2009 00:10
Veřejná anonymní ideová jednokolová architektonická soutěž

Vyhlašovatel: Město Kuřim

Předmět soutěže
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu přestavby stávajícího Kulturního domu na náměstí Osvobození, dokončeného v roce 1962 jako zařízení TOS Kuřim. Cílem přestavby je zvýšení kapacity stávajícího hlavního sálu a přizpůsobení objektu soudobým kulturním, spolkovým a společenským potřebám města.

Termín konání
16. 1. 2009 – 16. 4. 2009

Porota
Řádní členové
  • Ing. Oldřich Štarha
  • Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
  • Ing. arch. Zbyněk Pech
Náhradníci
  • Ing. Miluše Macková
  • Mgr. Ladislav Ambrož
  • Ing. arch. Antonín Hladík
  • Ing. arch. Ján Štempel
Počet odevzdaných návrhů: 29

1. cena (250 000 Kč) – ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., Brno
Hodnocení poroty: Jednoduchá forma záměrně vyčleňuje objekt ze svého okolí, staví se k němu radikálně a kontrastně. Právě tento kontrast však současně ukazuje, že rozmanitost je přecijen podnějtnější než za každou cenu jednotně působící výstavba. Architektonické řešení fasád rozlišuje mezi významem částí domu a svým výrazem vhodně vystihuje funkční náplň. Vnější estetika domu prozrazuje vysokou kvalitu návrhu. Dispoziční řešení  je přehledné a komunikační propojení je bezkolizní a logické. Restaurační část plně nerespektuje očekávání zadavatele soutěže. Předložený návrh však umožňuje jeho dopracování dle konkrétních potřeb budoucího uživatele bez zásadních dopadů na prezentovanou koncepci.

2. cena (150 000 Kč) – RADAARCHITEKTI s.r.o., Brno
Hodnocení poroty: Soutěžnínávrh přináší novou myšlenku na zapojení společensko-kulturního centra do oranismu náměstí. Prostorově uvolněný parter přístavby budovy umožňuje přímý nástup do objektu a vytváří novou kvalitu veřejného společenského prostoru. Vlastní výraz samotného objektu je působivý, může být chápán jako podbízivý. Z hlediska tvarosloví je v návrhu nutno pozitivně hodnotit jasnou podobu stávajícího objektu a nové přístavby. Dipoziční řešení je jasné a přehledné. Polemiku si nicméně zaslouží spojení společných prosor před oběma sály a nevhodně sitovaná šatna v nejkvalitnějším prostoru celého návrhu. Dalším sporným bodem se porotě jeví výška zavěšené stěny nového objektu v nepříjemné výšce očí návštěvníků i kolemjdoucích. Problematické je i řešení malého sálu z hlediska akustiky, kdy je prezentována stěna do náměstí jako celoprosklená. Celkově se návrh vyznačuje kultivovaností a profesionálním zvládnutím prezentace.

3. snížená cena (60 000 Kč) – Ing. arch. Eliška Macková (Ostrava), Ing. arch. Jiří Halfar (Mokré Lazce), Ing. arch. Jiří Stejskalík (Ostrava – Mariánské)
Hodnocení poroty: Velkorysý předprostor vymezený průčelím a terénními úpravami vytváří bezbariérový přístup do objektu. „Zvedací opona“ tvořená předsazeným dřevěným roštěm skrývá černou tajemnou schránku kulturního zážitku. Dispoziční řešení je jednoduché, avšak umístění obřadní síně v rohu podzemního prostor neodpovídá svému významu.

3. snížená cena (40 000 Kč) - SIAL architekti a inženýři spol. s r.o., Liberec
Hodnocení poroty: Vnější výraz domu prokazuje kvalitu, i když tato je v předložených vizualizacích těžko čitelná. Konstrukční řešení je jednoduché a koresonduje s estetikou objektu. Dispozice je přehledná a jednotlivé části na sebe logicky navazují.

0 komentářů
přidat komentář

Související články