Vyhlášení soutěže Plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě

Zdroj
ČKA, Statutární město Opava
Vložil
Martin Rosa
04.06.2008 00:05
Soutěže

Veřejná anonymní ideová jednokolová urbanisticko-architektonická soutěž

Vyhlašovatel

Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Zbyněk Stanjura - primátor,
tel./fax: 553 756 111/553 756 141

Sekretář soutěže

Ing. Karmen Žídková - Magistrát města Opavy,
Odbor hlavního architekta a územního plánu, Krnovská 71/C, 746 01 Opava,
tel./fax: 553 756 854/553 756 141

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko - architektonického ideového návrhu řešení prostoru vymezeného ulicemi Žižkova, Jaselská a Nadační v Opavě.

Porota

Závislí: Pavel Mališ, Zdeněk Bendík
Nezávislí: Václav Filandr, Miroslav Masák, Naděžda Goryczková

Náhradníci
Závislá: Jitka Nešutová
Nezávislý: Lubomír Denher
 
Předpokládané ceny a odměny celkem: 1 780 000,- Kč

Termíny

Datum vyhlášení soutěže:  2. 6. 2008
Lhůta k podání dotazů: 8. 8. 2008
Lhůta k zodpovězení dotazů: 14. 8. 2008
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 7. 11. 2008 do 13 hod
Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 21. 11. 2008
Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 27. 5. 2008

> Soutěžní podmínky (.pdf, 91 kB)
> Ideová náplň (.pdf, 27 kB)

> Více informací naleznete na www.opava-city.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články