Verena von Beckerath: Baugruppe jako případová studie

Poznámky o bydlení v současnosti

Vložil
Helena Doudová
17.03.2015 19:00
Verena von Beckerath
Heide & von Beckerath

V Galerii Kvalitář na Senovážném náměstí 17 se ve čtvrtek 19. března 2015 uskuteční od 18:00 hodin přednáška berlínské architektky Vereny von Beckerath, po níž bude následovat diskuse s Verenou von Beckerath, Timem Heide a Adamem Gebrianem (kritik architektury) a Jakob Ráček (ředitel Kulturního programu Goethe Institutu v Praze). Přednášku uvede Vladimír Fialka, večerem provází a diskusi moderuje Helena Doudová. Přednáška i diskuse se budou probíhat v angličtině.

Heide & von Beckerath je berlínské architektonické studio založené v roce 1996. Tim Heide a Verena von Beckerath se zaměřují na prostor coby výzvu pro projekty z různých oblastí a různého rozsahu, což vyžaduje neustálé zkoumání jak architektury a společnosti, tak i udržitelných řešení a technologií. Jejich holistický přístup zahrnuje strategie městského plánování, architekturu i koncepční studie. Protože studio přistupuje ke každému projektu jako ke komplexnímu celku s formálními, kulturními i intelektuálními rozměry, spolupracuje v případě potřeby s dalšími architekty, umělci a jinými odborníky. Projekty Heide & von Beckerath jsou hojně prezentovány mezinárodních galeriích a uměleckých institucích, mnohá díla byla uveřejněna v uznávaných knihách a časopisech a získala prestižní ocenění. Mezi referenčními projekty lze uvést berlínský projekt bytového domu se studiem Flottwell Zwei, projekty Michel Majerus Estate, Haus im Oderbruch, Apartmenthaus am Kurfürstendamm nebo Zwei Wohnhäuser in Altglienicke.

Verena von Beckerath je spoluzakladatelkou a partnerkou studia Heide & von Beckerath. Vystudovala kulturní studia na pařížské Sorbonně a Hamburské univerzitě a také architekturu na Technické univerzitě v Berlíně. Pracovala jako odborný asistent na Univerzitě umění v Berlíně a jako hostující profesor na Technické univerzitě v Braunschweigu. V rámci výzkumného stipendia působila také na Německé akademii v Římě (Villa Massimo) a v nedávné době rovněž jako hostující kritik na Cornellově univerzitě v Ithace ve státě New York.

Tim Heide
je spoluzakladatelem a partnerem studia Heide & von Beckerath. Studoval architekturu a průmyslový design na Technické univerzitě a Univerzitě umění v Berlíně. Působil jak hostující profesor na Technické univerzitě v Berlíně a rovněž přednášel na různých dalších univerzitách v Berlíně a Postupimi. Jako člen vedení projektu Europan Germany byl zapojen do tvorby koncepce mezinárodní soutěže pro mladé architekty. Tim Heide nedávno rovněž působil jako hostující kritik na Cornellově univerzitě v Ithace ve státě New York.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články