Súťaž na riešenie prestavby UČ 1500 na Apartmánový HOUSEBOAT

Zdroj
houseboat.sk
Vložil
Jan Kratochvíl
31. 08. 05. 11:35
Vyhlašovatel
Mgr. Cyril Šimo
29. augusta 32/B
Bratislava 81109
E-mail: cyril.simo@houseboat.sk

Sekretář soutěže
Ing.arch. Anna Zajková
Slovenská komora architektov
Pánska ulica 15
811 01 Bratislava
E-mail: zajkova@komarch.sk

Předmět soutěže
Predmetom je návrh architektonického a funkčného riešenia prestavby UČ 1500 na apartmánový houseboat, ktorý bude umiestnený na brehu Dunaja vo verejnom prístave ako plávajúce zariadenie.
Cieľom je vyber najvhodnejšieho riešenia predmetu súťaže, ktorý by spĺňal kritéria vyššieho štandardu alternatívneho bývania na "vode" s bohatosťou využitia prírodnej "ponuky" na relaxáciu a oddych, ktorú poskytuje Dunaj.

Porota
Prof. Ing.arch. Štefan Šlachta PhD. - VŠVU, predseda poroty,
Ing.arch. Ivan Macko - Magistrát hl. m. SR Bratislavy,
Ing.arch. Juraj Fecanin - Slovenská komora architektov,
Ing. Branislav Pavelka - Slovenská plavba a prístavy - Lodenica s.r.o.,
Ing. Ján Juria - Štátna plavebná správa,
Rasťo Turek, dizajnér za vyhlasovateľa,
Mgr. Cyril Šimo za vyhlasovateľa.

Ceny
1. cena sa stanovuje vo výške 50.000,- SKK (slovom päťdesiattisíc slovenských korún)
2. cena sa stanovuje vo výške 30.000,- SKK (slovom tridsaťtisíc slovenských korún)
3. cena sa stanovuje vo výške 20.000,- SKK (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún)

Termíny soutěže
Lehota na podanie registrácie: do 23.10. 2005
Lehota na otázky týkajúce sa súťažných podkladov: do 19.09. 2005
Lehota na súhrnnú odpoveď na otázky: do 26.09.2005
Dátum a hodina odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi: do 24.10. 2005, do 16:00 hod.
Lehota na rozhodnutie súťažnej poroty o výsledkoch súťaže: do 21.11.2005

Info na www.houseboat.sk
0 komentářů
přidat komentář