Soutěž: Náměstí T.G. M. a přednádražní prostor ČD v Táboře

Zdroj
Vložil
Martin Rosa
17. 08. 06. 11:10
veřejná, architektonicko-urbanistická, ideová, jednokolová soutěž

Vyhlašovatel
Město Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 3, 390 01 Tábor

Sekretář soutěže
Ing. arch. Roháček Miloš, tel/Fax: 381 486 202 / 381 486 100,
E-mail: milos.rohacek@mu.tabor.cz

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu architektonicko-urbanistického řešení správního území města Tábor - Náměstí T.G. Masaryka a autobusové nádraží s přednádražním prostorem ČD, zejména koncepce pro stanovení základních podmínek a zásad pro využití území.
Jedná se o ideovou soutěž na vyhledání námětů pro obnovu a vhodné využití a uspořádání prostoru daného území, které mohou sloužit jako podklad pro případné budoucí zpracování regulačních podmínek uspořádání a využití prostoru náměstí, autobusového nádraží a přednádražního prostoru. Takové použití je však vázáno na výslovné svolení autorů těchto řešení.

Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, případně jejich sdružení. Účast je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách.

Porota

řádní členové poroty závislí
Ing. František Dědič, starosta města Tábor;
Mgr. František Korbel, člen Zastupitelstva města Tábor;
MUDr. Marie Rybářová, člen Zastupitelstva města Tábor;

řádní členové poroty nezávislí
Ing. arch. Jaromír Kročák, České Budějovice

řádní členové poroty závislí
Ing. arch. Tomáš Kocián, Praha;
Ing. arch. Jiří Plašil, Liberec;
Ing. Petr Horský, Praha 7

náhradníci poroty závislí
Ing. Jan Babor, místostarosta města;

náhradníci poroty nezávislí
Ing. arch. Rudolf Kristian, Tábor

Ceny
1. cena - 100.000,- Kč
2. cena - 60.000,– Kč
3. cena - 40.000,- Kč

Odměny celkem: 60.000,- Kč

Terminy
Datum vyhlášení soutěže: 15. 8. 2006
Lhůta k podání dotazů soutěžícími: 22. 8. 2006 do 14.00 hodin
Lhůta k zodpovězení dotazů: do 28. 8. 2006
Lhůta k vyzvednutí Soutěžních podkladů soutěžícími: do 13.9. 2006, do 12:00 hodin.
Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími: 27. 9. 2006 do 12.00 hod.
Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty: 2. – 11. 10. 2006

Další informace a soutěžní podklady ke stažení
Stránky České komory architektů >
0 komentářů
přidat komentář