Soutěž: Arsenale di Venezia

a site in transformation

Vložil
Martin Rosa
29.06.2006 00:15
Společnost Arsenale di Venezia, která vznikla za účelem revitalizace historického benátského arzenálu, vypisuje architektonickou soutěž pro mladé architekty do 41. let.

Arzenál vzniknul před 900 lety. Jeho největší rozmach nastal mezi 16. a 17. stoletím, kdy zde byly loděnice flotily Benátské Republiky. Vzheldem k ekonomické a vojenské důležitosti námořního loďstva pre Benátky prohlásil o arzenálu zde působící Galileo Galilei, že je to místo, kde "byly položeny základy svobody a vznešenosti Republiky". Celý areál se dochoval v téměř původní podobě.
Rozlehlý areál byl až do 60. let minulého století využíván námořnictvem, po jeho opuštění začal velmi rychle chátrat.
V budoucnu by měl areál s mimořádným potenciálem fungovat jako kulturní a vzdělávací centrum. Jeho obnovy se ujala italská společnost Arsenale di Venezia, která zde chce dát šanci i mladým a začínajícím architektům a proto vypisuje soutěž se čtyřmi tématy:
  • revitalizace jednoho objektu pro potřeby vstupní části areálu s potřebným zázemím a "business inkubátorem"
  • adaptace dalšího objektu na zázemí pro celý areál (stravování apod.)
  • návrh revitalizace věže Porta Nuova, ve které by měly vzniknout výstavní prostory a kanceláře
  • nový most pro pěší.
Zaregistrovat se do soutěže je možno do 3. srpna 2006.

Bližší informace pro italsky hovořící architekty jsou zde> (na kompletní anglické verzi se stále pracuje).

V Benaátkách se kona i dalši ideová architektonická soutěž Venice 2006. Předmětem je navrhnout typický symbol - v tomto případě most - struktury města s velkou historickou hodnotou - v tomto případě Benátky - který by umožnil nový způsob využití - museum. Podrobnosti naleznete na strankach www.arquitectum.com .

0 komentářů
přidat komentář