Nový sdružený městský most přes Vltavu

Zdroj
ČKA
Vložil
Martin Rosa
28.03.2006 14:50
Soutěže

Veřejná, dvojkolová, architektonicko-konstrukční soutěž o návrh konstrukčního řešení nového sdruženého městského mostu přes Vltavu, který bude spojovat Holešovice a Tróju v poloze ulic Partyzánská - Povltavská.

Druh soutěže
veřejná anonymní, projektová, dvoukolová, architektonicko-konstrukční soutěž o návrh

Vyhlašovatel
Magistrát hlavního města Prahy
Vyšehradská 51
120 00 Praha 2
Tel: 236 044 247
Zplnomocnění zástupci: Jiří Zeman, tel:236 004 528

Sekretář soutěže:
Lukáš Dařbuján
DELTAPLAN s.r.o.
Jankovcova 53, 170 00 Praha7
Tel: 234 602 713, fax: 234 602 714
e-mail: darbujan@deltaplan.cz

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je návrh nejvhodnějšího architektonického ztvárnění a konstrukčního řešení nového sdruženého silničního a tramvajového mostu přes Vltavu a jeho začlenění do krajinného rázu v souvislosti s volbou koncepce konstrukce mostu. Most přes Vltavu je jako stavební objekt SO 9031.01 Trojský most součástí stavby č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, souboru staveb Městského okruhu ( dále jen MO ) v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka.

Účel a poslání soutěže
Vzhledem k tomu, že nový most přes Vltavu výrazně ovlivní vzhled trojské kotliny a na základě doporučení z procesu projednání dokumentace DÚR, rozhodl se investor upřesnit architektonicko – konstrukční řešení Trojského mostu formou soutěže, která umožní vybrat z více návrhů optimální řešení vyhovující jak technickým parametrům, tak architektonickým požadavkům na toto inženýrské dílo.

Porota
Řádní členové poroty:
Ing. Jan Bürgermeister - MHMP
Ing. Jiří Toman - MHMP OMI
JUDr. Tomáš Vavřinec - MČ P7
Ing. Arch. Petr Mareš - MČ P8
Ing. Michael Zachař - NPÚ
Ing.arch. Milan Košař - ČKA
Prof. Ing.arch. Miroslav Masák - ČKA
Akad.arch. Ladislav Kuba - ČKA
Doc.ing. Vladislav Hrdoušek - ČKAIT
Ing. Jiří Plíčka - ČSSI
Ing. Jiří Hejnic - ČKAIT

Náhradníci poroty
Ing.arch. Stanislav Stránský - MČ P7
Ing. Filip Koucký - MČ P8
Prof. Ing. Vladimír Křístek - MHMP
Ing.arch. Jan Aulík - ČKA
Akad.arch. Antonín Polony - ČKA
Doc.Ing.Mencl Vojtěch - ČKAIT
Ing. Vratislav Baum - ČSSI

Ceny
1. cena - 700.000,- Kč
2. cena - 500.000,– Kč
3. cena - 400.000,- Kč

Odměny celkem: 1 000.000,- Kč

Termíny 1. kola soutěže
Datum ustavující schůze poroty – 13.3.2006
Datum vyhlášení soutěže – 24.3.2006
Lhůta k podání dotazů soutěžícími – 24.4.2006
Zasedání soutěžní poroty k zodpovězení dotazů – 25.4.2006
Lhůta k zodpovězení dotazů – 28.4.2006
Datum odevzdání soutěžních návrhů – 2.6.2006
Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů 13.6.,14.6., 15.6. 2006

Další informace a kompletní podmínky ke stažení:
http://www.cka.cc/souteze/probihajici/most_troja.html
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
odměny
tovyx
28.03.06 10:01
lehce
Jakub Wyderka
07.04.06 12:19
pardon
tovyx
09.04.06 12:36
zobrazit všechny komentáře