Ládví - centrum sídliště Ďáblice - výsledky soutěže

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
27.09.2015 14:25
Studenstká urbanisticko-architektonická soutěž.
Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu úpravy centrálního veřejného prostoru u stanice metra Ládví v Praze 8.

Vyhlašovatel: Úřad městské části Praha 8
Sekretář soutěže: Ing. arch. Jana Kubánková
Datum konání soutěže: 15. 06. 2015 - 07. 09. 2015
Datum zveřejnění výsledků: 21. 09. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 36
Ceny a odměny celkem: 44 000,- Kč

Porota:

Členové poroty nezávislí (3+1 náhradník) 

Řádní členové:

Ing. arch. Pavla Melková 

Ing. arch. Filip Tittl
I
ng. arch. Igor Kovačevič 


Náhradník: 

MgA. Jakub Filip Novák 
Členové poroty závislí (2+1 náhradník) 


Řádní členové: 

Roman Petrus, starosta MČ Praha 8
I
ng. arch. Ondřej Tuček, poradce starosty MČ Praha 8

N
áhradník: 

Mgr. Vít Céza, uvolněný zastupitel 
1. cena (částka 20 000,- Kč) Luboš Klabík, Tomáš Klapka, Filip Lux, Jitka Žambochová
Hodnocení poroty: Položit koberec uprostřed obývacího pokoje a lehce upravit nábytek. Stačí to. Návrh rozpoznává kvality stávajícího prostoru a nebojí se prázdna. Autoři nediktují děje, které se mají na náměstí odehrávat, pouze jim ponechávají kultivovaný volný prostor. Původně bezbřehý veřejný prostor celého území je jemnými zásahy artikulován do široké palety jednotlivých charakterů s jasně čitelnou hierarchií. Poměr zásahů do úpravy náměstí a celkového výsledku je vysoce efektivní. Porota v tomto shledává návrh velmi realistický. Návrh prokazuje kvality jak v měřítku urbanistickém, tak v nižším měřítku architektonickém. Prokazuje citlivost k místu, k jeho obyvatelům, k lokální identitě, kterou podtrhuje odkazem k počátku sídliště. Reflektuje také řešení prostoru v čase – autoři vyslovují názor na úpravu stávajícího prostoru a doporučují poměrně jemné úpravy a dostavby budov, ke kterým může náměstí v budoucnu směřovat.

2. cena (částka 15 000,- Kč) J
akub Hoffmann, Alexandra Jamnická
Hodnocení poroty: Přesvědčivý, profesionální, dospělý návrh. Vychází z kvality volného prostoru náměstí a soustředí se zejména na úpravy podnoží a parteru budov. S obojím pracuje s architektonickou zdatností, původní bariéry přetváří v atraktivní prvky. Názor na charakter přilehlých prostorů je srozumitelný. Od urbanistického rozvrhu celého území dokázal sestoupit až do vtipného detailu. Kladným momentem je také přiměřené otevření se prostoru náměstí potenciálu Střelničné ulice díky redukci stanice metra na technické minimum. Porota oceňuje civilní porozumění prostoru a profesionální zpracování. Z návrhu je patrná osobní zkušenost s místem.

3. cena (částka 9 000,-
Kč) Petra Holubová, Kristýna Zámostná
Hodnocení poroty: Návrh podporuje původní všesměrnou prostupnost, která graduje v centrálním prostoru náměstí. Ve stejném principu díky redukci stanice metra otevírá prostor do Střelničné ulice, kterou doplňuje úrovňovým přechodem. Přestože tento záměr není v návrhu výrazněji proklamovaný, přesvědčuje o možnosti koncentrovat energii v prostoru náměstí. Architektonické řešení náměstí je možná příliš formální, neomezuje ale kvalitu volného prostoru. Jako jeden z mála návrhů vstupuje také do interiérů budov – a přesvědčivě. Za zajímavé momenty návrhu lze dále považovat architektonické řešení severní části náměstí, transformaci stanice metra na polyfunkční objekt, umístění infocentra a vodních prvků na náměstí. Porota oceňuje řemeslnou zdatnost a komplexnost návrhu.

Čestné uznání - Ivana Čobejová
Hodnocení poroty: Návrh o kterém probíhala nejdelší diskuse poroty, která se dotkla především samotného významu studentské soutěže. Už jen díky tomuto si návrh zasluhuje uznaní poroty, které je sice bez odměny, ale o to cennější – jelikož toto je právě ta architektura která sice málokdy soutěže vyhrává, ale diskusi o architektuře posunuje dopředu. Porota si cení odvahy autorů být kritický nejen vůči zadání soutěže ale i vůči schopnosti dnešní společnosti podobné úkoly řešit. Jako porota jsme se pustili i do spekulace, jak by návrh působil kdyby byl realizován. V tomto bodě jsme se shodli, že jednoduché řešení v duchu doby ve kterém náměstí bylo zamýšleno by s ohledem na dnešní způsoby užívaní asi jen těžko obstálo.

Cena starosty - Barbora Medová, Jakub Med, Pavel Svoboda
Hodnocení poroty: Vizuálně atraktivní a graficky pečlivě zpracovaný návrh. Vychází z myšlenky města v "zeleni", kterou promítá i do řešení samotného náměstí - v geometrickém rytmu rozmisťuje velké množství vegetace. Centrální prostor autoři dělí na hlavní náměstí a klidovou zónu v prostoru za stávající hernou. Ovšem i přes naznačení rozdílné hierarchie těchto míst, neodpovídá jejich pojetí zcela vytyčenému cíli: hlavní náměstí je nadmíru zaplaveno stromy, kvalitní krajinářská práce v prostředí sídliště by se pravděpodobně měla odehrát na jiných místech, než na náměstí, které tak ztrácí svoji dlouholetou kulturní srozumitelnost. Za pozitivní momenty návrhu lze označit práci s detailem parkovacích ploch, snahu o rozvinutí drobného podnikání v místě, patrné je i zamyšlení nad užíváním místa (i když autoři zobrazují jen bezproblémové skupiny obyvatel).

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články