Cena Petra Parléře 2006

Vložil
Martin Rosa
12.06.2006 08:50
Soutěže

Veřejná ideová soutěž o návrh architektonicko-urbanistického řešení veřejných prostranství a architektonického řešení budov veřejné správy.

Druh soutěže
Veřejná, anonymní, architektonicko-urbanistická, ideová, jednokolová soutěž

Vyhlašovatel
Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Zavadilova 5, 160 00 Praha 6
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Dr. Allan Gintel, člen Správní rady Společnosti

Sekretář soutěže
Veronika Busková
Zavadilova 5, 160 00 Praha 6
E-mail: veronika.buskova@cenapp.cz
Telefon: 233 323 411, fax: 233 323 413

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je ideové, architektonicko-urbanistické řešení veřejných prostranství a ideové, architektonické řešení budov ve veřejné správě. Soutěžící má možnost řešit veřejná prostranství a interiéry dle vlastního výběru, z nabídky, kterou Hodnotitelská rada Ceny Petra Parléře, v den vyhlášení soutěže zveřejní na webových stránkách soutěže www.cenapp.cz nebo poskytne soutěžícím prostřednictvím zmocněného zástupce vyhlašovatele.

Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější architektonicko-urbanistické řešení zvolených veřejných prostranství a architektonické řešení interiérů a budov ve veřejném vlastnictví. Oceněné návrhy budou vyhlašovatelem poskytnuty zdarma těm obcím, jejichž lokality byly předmětem zpracování v rámci architektonické soutěže.

Porota
Řádní členové

Ing. arch. Ivan Hnízdil
Ing. arch. Tomáš hradečný
Ing. arch. MgA. Alena Hýblová
Akad. arch. Petr Kovář
Ing. arch. Ivan Lejčar
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Ing. arch. Jan Sedlák

Náhradníci

Jiří Oberfalzer
PhDr. Allan Gintel

Ceny
cena Petra Parléře - 200 000 Kč
cena za přínos k rozvoji architektury měst (Stavby silnic a železnic) - 50 000 Kč
cena Hochtief VSB - prostor pro život - 50 000 Kč

Termíny soutěže
vyhlášení soutěže – 5. 6. 2006
lhůta k podání dotazů soutěžícími – do 21. 7. 2006
lhůta k vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů soutěžícím - průběžně, nejpozději 3 dny před uzávěrkou soutěže
odevzdání soutěžních návrhů – do 29. 9. 2006 do 16 hodin

Další informace a soutěžní podmínky ke stažení:
http://www.cka.cc/souteze/probihajici/cena-parlere-2006.html, www.cenapp.cz
Soutěžní podklady budou uchazečům poskytnuty u sekretáře soutěže oproti záloze 1 000 Kč, která bude všem soutěžícím vrácena při vyplácení cen za podmínky odevzdání návrhu splňujícího podmínky soutěže.
0 komentářů
přidat komentář