Biografie
1991 - vystudovala Japan Women's University
1994 - studium na Tokyo Institute of Technology
1996-97 - studijní pobyt ETH v Curychu
1999 - postgraduální studium na Tokyo Institute of Technology
od 2000 - hostující profesorka na University of Tsukuba
2003 - hostování na GSD Harvard University
2005-07 - hostující profesorka na ETH v Curychu

Realizace a projekty