Biografie
Vystudoval architekturu v roce 2000 u prof. M. Bonča na univerzitě v Lublani, kde je od roku 2001 odborným asistentem. Od roku 2005 působí jako samostatně činný architekt. Za realizace získal řadu ocenění podobně jako vítězných soutěží. Mezi neslavnější patří prefabrikované dřevěné domy Peterlin-Mašič v Žlebe (2006), rekonstrukce staionu v Kamniku (2007), ekonomická škola v Murske Sobote (2007) a tržnice v Mariboru (2008).

Realizace a projekty