Michel Mossessian absolvoval architektúru na Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville v Paríži a štúdium filozofie Jacquesa Derridu a Michela Foucaulta. Masters architektúry absolvoval na Harvard Graduate School of Design. Po predchádzajúcej skúsenosti v architektonickej "veľkofirme" SOM založil v roku 2005 architektonické štúdio Mossessian & Partners. V štúdiu pracuje 20
zamestnancov rôznych kreatívnych profesii a zameraní.

Realizace a projekty