Biografie
1983-93 - studium architektury na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci 

1994-95 - spolupracoval s ateliérem Martina Strobla
1995-99 - spolupracoval s ateliérem Klause Kady
1999 - pracoval v ateliéru Volkera Giencke
1999 - pracoval v ateliéru Riegler Riewe
2001 - složil autorizační zkoušky „Ziviltechnikerprüfung“

2002-05 - zástupce arch. kanceláře Pittino & Ortner
2005-07 - spolupráce s Brigitte Spurej a Danijela Gojic z GSarchitects
2007-10 - vedoucí kanceláře GSarchitects
od 2011 - vlastní architektonická kancelář

Realizace a projekty