Leszczyński

Michał Leszczyński

Hlavní obrázek
Biografie
Michał Leszczyński vystudoval architekturu v roce 1995 na polytechnické univerzitě ve Varšavě. 1991 absolvoval studijní stáž na Ecole des Arts Americaines Fontainbleau a 1992-93 pobýval na Institut Superieur de Geston v Paříži. 1993-95 byl kontaktní osobou pro EASA (Evrposké sdružení studentů architektury). 1998 byl jedním z pěti zakladatelů varšavského ateliéru Grupa 5 Architekci. Od 2008 vede studentské kurzy a magisterský modul na Fakultě architektury a stavebnictví Technologické univerzity v Lublinu.

Realizace a projekty