Biografie
1974-78 - vyučil se technickým kresličem

1978-80 - studium architektury na HTL Winterthur

1980 - jednoroční praxe v Bratislavě

1981-82 - spolupráce u Arnold Amsler Architekt ve Winterthuru

1982-84 - odborný posluchač ETH Curych

1984-85 - spolupráce v arch. kanceláři Michael Alder v Basileji 

1985-88 - spolupráce v arch. kanceláři Metron Architekten Brugg-Windisch 

1988-2005 - společná kancelář s Heinrichem Degelo

1987-92 - asistent na ETH v Curychu

1992 - zvláštní umělecké stipendium 

1988 - hostující docent na EPF Lausanne

1988-2000 - hostující docent na ETH Curychu
2008-10 - profesor navrhování staveb na RWTH v Cáchách
2006-2015 - vede v Basileji vlastní praxi Morger + Dettli Architekten BSA/SIA
2010-17 - profesor na Technické univerzitě v Darmstadtu, kde byl v období 2013-15 děkanem Fakulty architektury
od 2015
- vede v Basileji samostatný ateliér Morger und Partner
od 2017
- univerzitní profesor na Technologickém institutu v Karlsruhe

Realizace a projekty


0 komentářů
přidat komentář