Jean Baptiste Mathey

*1630Dijon, Francie
1696Paříž, Francie
Hlavní obrázek
Biografie
Jan Baptista Mathey architekt a malíř francouzské národnosti. Narozen kolem roku 1630 asi v Dijonu ve Francii. Studium malířství v Římě. Tam pracuje i pro Jana Bedřicha z Valdštejna. Ten ho roku 1675 - po svém jmenování pražským arcibiskupem - povolává do Prahy jako osobního architekta. Pracuje zde však též pro církevní řády, pro Pražský hrad a šlechtu. Zpočátku spolupracuje s C. Luragem. Jeho architektonické návrhy převážně staví G. D. a G. A. Canevallové. Roku 1684 získává měšťanství na Malé Straně, v roce 1686 se stává dvorním stavitelem. V Čechách tedy žije a pracuje v letech 1675-95. Pak náhle bez císařského svolení odchází do Paříže, kde roku 1696 umírá.
Významný architekt pražského baroka. Ve svých dílech, ovlivněných římskou architekturou 17. stol., používá archaizující akademické tvarosloví, často inspirované Vignolou a jeho epigony. Přinesl však do české architektury několik nových prvků: typ trojkřídlého zámku s ústředním sálem, pavilónové převýšení střední části paláce, kostel na půdorysu řeckého kříže a vzor citlivého kompozičního členění stěn soustavou pilastrů, lisén a lisénových rámů. V Praze se stal soupeřem skupiny italských architektů, působících v Čechách. I když jeho nepříliš původní dílo bylo brzy překonáno moderními barokními idejemi Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera, jeho stavby (zvl. Trojský zámek, křižovnický kostel sv. Františka, Toskánský palác) zůstanou trvalou ozdobou Prahy.
Ing. arch. Kamil Dvořák, DrSc.