Biografie
1994-2001 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1997-1998 praxe v ateliéru „Jan Jehlík – architektonická kancelář“, ČR
1998 praxe v Památkovém ústavu v Ústí n. L.
2001-2003 civilní služba na urol. odd. Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
2003 UK Praha, Evangelická teologická fakulta
2003-2006 práce v Jan Jehlík Architektonická Kancelář

autorizace ČKA č. 03 398

Realizace a projekty