Thurnher

Markus Thurnher

Hlavní obrázek
Biografie
1980-88 - studium architektury na Technické univerzitě v Innsbrucku

od 1994 - společná kancelář s Josefem Finkem

Realizace a projekty