Jung

Markus Jung

*1968, , Německo

XPACE architektur + städtebau

85b Richmond Terrace, Richmond, 3121 Melbourne
+61 (0) 42 106 7940
info(at)xpace.cc

Meili, Peter Architekten

Gartenhofstrasse 15, CH-8004
+41 (1) 2467020
+41 (1) 2467021
arch@meilipeter.ch

Hlavní obrázek
Biografie
1997 - vystudoval architekturu na Technické univerzitě v Karlsruhe
1997-2001 - pracoval v londýnských kancelářích Sheppard Robson Architects a Grimshaw Architects (1999-2001)
2001-04 - pracoval v curyšské kanceláři Meili, Peter Architekten
2004-10 - vyučoval architekturu a design na ETH Curych
od 2005 - společně s Maud Cassaignau založil XPACE architektur + städtebau
2007-08 - magisterský student oboru Space planning and space development na ETH Curych
od 2011 - vyučuje architekturu na Fakultě umění a designu, Monash University v Melbourne