Mušič

Marko Mušič

*30. 1. 1941Lublaň, Slovinsko
Hlavní obrázek
Biografie
Marko Marijan Mušič se narodil 30. ledna 1941 v Lublani jako nejstarší syn akademického architekta, historika a teoretika Marjana Mušiče. V roce 1966 diplomoval u Edvarda Ravnikara na univerzitě v Lublani, posléze získával pracovní zkušenosti v Dánsku u Ejnar Dyggve a v USA u Louise I. Kahna. Jeho architektonické dílo lze rozdělit na tři období: nejprve to byla řada úspěchů v architektonických soutěžích koncem 60. let, kdy mohl experimentovat s urbanisticko-architektonickými vizemi a budovat bohaté filozofické i duchovní zázemí pro vlastní tvorbu. Následující období realizoval v regionech bývalé Jugoslávie řadu kulturní objektů, přičemž se snažil obsáhnout téma domoviny a současného venkova, což ho v 70. letech dovedlo k prohloubení nových forem kriticky reagujících na všeobecnou adoraci prostých forem. Od počátku 80. let probíhá postupná symbióza jeho tvorby s hudbou a tvůrčí přetlak ústí do řady utopických projektů. Od roku 2008 je vice-president Slovinské akademie věd a umění (SAZU) a v roce 2011 byl zvolen členem Evropské akademie věd a umění a také Černohorské akademie věd a umění.

Realizace a projekty