Marcinka

Marián Marcinka

*18. 5. 1932Mestečko-Leopoldov, Slovensko
1. 7. 2021, Slovensko
Floriánske nám.2, 811 07 Bratislava
marcinka.m@zoznam.sk
Hlavní obrázek
Biografie
1951 - osemročné gymnázium ukončil maturitou v Nitre

1951-57 - Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Bratislava, odbor architektúra a stavba miest

1957-59 - Stavoprojekt, Bratislava

1961-68 - Ústav pre vývoj a projektovanie školských stavieb, Bratislava

1968-72 - Združenie projektových ateliérov pri Zväze slovenských architektov 
Projektová organizácia spoločenských stavieb, Bratislava

1973-83 - Študijný projektový a typizačný ústav, Bratislava

1983-93 - Projektový ústav kultúry, Bratislava

od 1993 - architekt v slobodnom povolaní
1994 - Cena Vladmíra Karfíka od Bloku architektov a výtvarníkov
2004 - Pamätná plaketa od Divadla J.G.Tajovského vo Zvolene k 10. výročiu rekonštrukcie divadla
2005 - Cena Emial Belluša za významné celoživotné dielo v architektonickej tvorbe
2018 - Cena Jože Plečnika za celoživotný prínos v oblasti architektúry a staviteľstva

Realizace a projekty

Výběr dalších prací
Architektúra pre školstvo 
- Školský nábytok stolový a sedací kovový a skrinkový drevenný Montisektor kabinet pre školu v Bratislave - Prievoze (navrhnutý v r. 1959) a po overení od roku 1964 sériovo vyrábaný pre zariaďovanie všetkých škôl v ČSR
- Princípy integrácie školských, kultúrnych, stravovacích a telovýchovných zariadení navrhnuté v rokoch 1977-79  so spolupracovníkmi Kovařovic, Karfíková, Schránil, Kalinová, Polakovičová
- Príklady architektonicko – urbanistických štúdií riešenia integrovaných zariadení, 1980-83
- Vysokoškolské domovy areálu 1. skupiny pre študentov Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline za plavárňou, Pod Bôrikom, Vlčince, 1965-72
- Základná škola Zlaté Moravce, štúdia 1967
- Súťažný návrh na Internátnu základnú školu v Bratislave Pod Bôrikom, 1960, 1.cena
- Súťažný návrh na Vysokú školu dopravy a spojov Žilina – Hliny, na osi sídliska, 1961, 1.cena
- Kniha Nové smery vo výstavbe škôl,1963, vydavateľstvo SFVU, autori Karfík,Karfíková,Marcinka
      
Architektúra pre vedu, výskum a vývoj 
- Areál výskumných ústavov v Bratislave – Patrónke, urbanistické riešenie prestavby jestvujúcich a výstavby nových ústavov a zariadení a integrácia celku, 1967, 1970, 1975
- Budova správy areálu Slov. akadémie vied,  Bratislava – Patrónka, 1968-73, používaná Ústavom eperimentálnej chirurgie, neskôr Ústavom pre výskum srdca SAV
- Ústav technickej kybernetiky a Centrálne výpočtové stredisko SAV, Bratislava – Patrónka, 1976-82
- Virologický výskumný ústav ČSAV a SAV, Bratislava – Patrónka, 1969-87
- Výskumný ústav mechaniky strojov, Bratislava – Patrónka, 1971, a princípy systému riešenia výskumných  ústavov, štúdia
- Ústavy spoločenských vied Slovenkej akadémie vied Bratislava, Dunajská ulica, 1975
- Štátny drevársky výskumný ústav Btatislava – Patrónka, 1971-80, a návrh dizajnu reliéfneho štrukturálneho keramického obkladu fasád a interiérov, ktorý sa postupne realizoval na desiatkach stavieb, výrobca KERKO-Košice, prevádzka Michalovce
- Výskumný ústav priemyslu papiera a celulózy Bratislava – Patrónka, 1973-82

Architektúra pre kultúru 
- Divadlo JGT Zvolen, Námestie SNP a Divadelná ulica, 1989-94, dizajn nádob, dizajn informačného a orientačného systému a medaila užívateľa architektovi s poďakovaním venovaná po 10. rokoch užívania divadla
- Dom kultúry s Obecným úradom Rovensko, štúdia, 1992
- Dom kultúry Gbelce, štúdia, 1991
- Dom Kultúry Poprad,  štúdia, 1989
- Mestské kultúrno-spoločenské stredisko Vysoké Tatry v Starom Smokovci, 1984
- Kultúrno-spoločenské stredisko a mestské centrum Nová Dubnica, štúdia, 1970
- Súťažný návrh na Kultúrne centrum a Presscentrum, Martanovičova ul.,Bratislava, 1967
- Súťažný návrh na Slovenské národné divadlo v Bratislave na nábreží Dunaja, 1971
- Transformabilná sála s kapacitou od 40 do 450 miest s prestaviteľnou veľkosťou  priestoru, podlahy a stropu pre spoločenské a kultúrne potreby obcí, miest a mestských častí, štúdia,1987

Obnovy a rekonštrukcie architektonického dedičstva  
- Obnova, rekonštrukcia ľudovej zrubovej drevenice a vnútorné zariadenie pre súčasné potreby a pobytové rekreačné využívanie v Sklenom, 1977-79
- Rekonštrukcia a premena hotela Grand na Námestí SNP vo Zvolene na hlavný vstup z námestia do Divadla a divadelnú kaviareň, grill a reštauráciu prepojenú s prevádzkou Divadla, 1989-94
- Obnova a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky barokovo-rokokového Grassalkovichovho paláca na Hodžovom námestí v Bratislave na stále sídlo prezidenta slovenskej republiky, budova, interiéry a exteriéry, 1993-96
- Obnova a rekonštrukcia barokovej Grassalkovichovej záhrady na záhradu Prezidentského paláca v Bratislave, 1994-99,  v profesii záhradná architektúra – Ing. Dana Marcinková                              
                                                                          
Ďalšie architektonické práce 
- Budova Okresnej odborovej rady v Prievidzi, 1977 - 80
- Personálne byty a penzionát stážistov Slov. akadémie vied Bratislava – Patrónka, 1968
- Súťažný návrh na Fakultnú nemocnicu Bratislava-Lamač, Rázsochy, 1970
- Koželužne v Tenneries, Etiopia, 1969-73
- Záhrada rezidencie prezidenta SR v Bratislave pri Slavíne, Pažického 3, 2003
- Súťažný návrh na rodinné domy z panelov pre sériovú sociálnu výstavbu, 1957, prvá súťaž po dokončení vysokej školy, 1. cena
- Súťažný návrh na Predstaničné námestie v Britislave, 2001